Dotowanie utylizacji odpadów

Odpady powstające w warsztacie powinny być odpowiednio zagospodarowane. Choć ich recykling kosztuje, to podpisując umowę z Bio Service, można liczyć nie tylko na pomoc w prawidłowym prowadzeniu gospodarki opadami, ale i na zwrot nakładów poniesionych na ich utylizację.

W myśl przepisów ustawy o odpadach przez wytwórcę odpadów rozumie się każdego, kogo działalność powoduje powstanie odpadów. Sam odpad natomiast definiujemy jako każdą substancję lub przedmiot, którego posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do pozbycia się we właściwy sposób jest zobowiązany. Odpadem warsztatowym będzie na przykład pozostawiony po wymianie olej, płyn, akumulator, filtr, opona, żarówka, pusty pojemnik itd.
Odpady powstające w warsztacie powinny być właściwie zagospodarowane. Ustawodawca narzuca na serwisy odpowiednie postępowanie w tym zakresie. Po pierwsze, wymagana jest umowa z firmą odbierającą odpady,...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet