Zawory EGR i czujniki EGT – najczęstsze usterki

Różne rodzaje czujników w układzie sterowania silnikiem (EMS) wykrywają stan jego działania i przekazują te informacje do modułu ECU, który z kolei steruje różnymi typami siłowników elektrycznych, by silnik działał z optymalnymi parametrami.

Zawory układu recyrkulacji spalin (EGR)
Czystsze spaliny emitowane przez pojazd są w znacznym stopniu efektem skutecznej pracy zaworu EGR. Jego rolą jest mieszanie spalin z powietrzem dolotowym, zależnie do warunków jazdy, co pozwala zredukować stężenie tlenu w powietrzu dolotowym i zmniejszyć prędkość spalania. W wyniku zmniejszonej zawartości tlenu podczas dolotu powietrza temperatura spalania obniża się i produkowanych jest mniej szkodliwych tlenków azotu (NOx).
- Zawór EGR dostosowuje ilość gazów wydechowych kierowanych z powrotem do kolektora dolotowego.
- Gdy silnik pracuje na biegu jałowym, następuje zamknięcie zaworu EGR i brak przepływu EGR do kolektora dolotowego. Zawór EGR pozostaje zamknięty, dopóki silnik jest nierozgrzany i nieobciążony. Gdy obciążenie i temperatura zaczynają wzrastać, zawór EGR otwiera się, a spaliny w odpowiedniej ilości dostają się do kolektora dolotowego.
- Dzięki zaworowi EGR za katalizatorem uzyskuje się czystsze spaliny, nawet podczas spalania ubogiej mieszanki.

Możliwe usterki
Zawory EGR są stosowane w silnikach z układem EFI (elektroniczny wtrysk paliwa)...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet