Odpoczynek od pracy a przepisy

Dziennie pracodawca nie może zatrudniać pracownika dłużej niż 13 godzin, i to licząc z nadgodzinami. Dlaczego? Pracownikowi należy się bowiem co najmniej 11 godzin odpoczynku dobowego.

Szef musi więc tak organizować pracę, aby zapewnić swojemu personelowi co najmniej ustawową liczbę godzin relaksu. Są jednak od tego wyjątki.

Limit dobowy
W każdej dobie pracownik powinien mieć co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku (art. 132 § 1 k.p.). Nie chodzi tu o dobę astronomiczną czy dzień kalendarzowy, ale o dobę rozumianą jako kolejne 24 godziny, począwszy od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy (art. 128 § 3 pkt 1 k.p.). To powoduje, że minimum 11-godzinna przerwa musi być zagwarantowana między zakończeniem pracy a jej rozpoczęciem. W efekcie zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy może pracować maksymalnie przez 13 godzin w ciągu doby (24 godzin – 11 godzin), czyli nie więcej niż 5 godzin nadliczbowych. Tyle samo może wykonywać obowiązki pracownik, dla którego dobowy wymiar czasu pracy wynosi 12 godzin (np. w równoważnym systemie czasu pracy), ale w godzinach nadliczbowych tylko godzinę.
Przykład: Pan Jan pracuje w podstawowym systemie czasu pracy, czyli 8 godzin dziennie i średnio 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy. Rozpoczyna pracę o 9 i kończy ją o 17. Jeśli więc pracuje bez nadgodzin, to jego dobowy odpoczynek wynosi 16 godzin. Gdyby natomiast pracodawca ze względu na swoje szczególne potrzeby polecił mu pracę po godzinach, wówczas jego relaks może zostać skrócony do 11 godzin. A to oznacza, że w jednej dobie pracowniczej może pracować maksymalnie 13 godzin (8 godzin podstawowych + 5 nadliczbowych). Zatem jeśli zacznie pracę o 9 rano jednego dnia i będzie pracował do 22, to następnego dnia powinien stawić się do pracy jak zwykle o 9.

Nie dla wszystkich limit dobowy
Pracodawca nie musi przestrzegać limitu dobowego odpoczynku w stosunku do:
- zatrudnionych przy dozorze urządzeń lub związanych z częściowym pozostawaniem w pogotowiu do pracy, którzy wykonują swoje obowiązki w równoważnym systemie czasu pracy, a ich dobowy wymiar czasu pracy jest wydłużony do maksymalnie 16 godzin (art. 136 § 1 k.p.);
- zatrudnionych przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób, w zakładowych strażach pożarnych i zakładowych służbach...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet