Geometria układu jezdnego pojazdów użytkowych (cz. 2)

Celem wykonywania pomiarów geometrii układu jezdnego pojazdów jest sprawdzenie aktualnego ustawienia kół pojazdu. Jest to najprostsza, uproszczona, lecz doskonale oddająca istotę definicja. Kolejnym etapem może być porównanie wyników z danymi fabrycznymi oraz regulacja poszczególnych parametrów. Metody pomiaru są różne, uzależnione od konstrukcji poszczególnych urządzeń. Cel jest jednak zawsze ten sam: poprawne ustawienie układu jezdnego.

Czy metoda pomiaru ma wpływ na jego wyniki? Nie, jeżeli jest zgodna z zasadami dotyczącymi badania układu jezdnego pojazdów. Kolejnym warunkiem jest umiejętne zastosowanie przyrządu oraz właściwa interpretacja wyników. Przyrządy mechaniczne, optyczne oraz komputerowe dają dobre efekty jedynie przy odpowiednio przeszkolonych diagnostach oraz spełnieniu wszystkich koniecznych warunków. W praktyce przyrządy, które działają w oparciu o zasady bardziej „namacalne”, dają zazwyczaj lepsze efekty oraz pozwalają częściej wychwycić ewentualne przekłamania wyników badań powstałe zarówno wskutek niewłaściwego wykalibrowania, jak i uszkodzeń lub zużycia elementów. Dotyczy to przyrządów działających na zasadzie tak pomiaru mechanicznego, jak i optycznego.

Metody pomiaru
W przypadku urządzeń skomputeryzowanych działających w zasadzie w trybie automatycznym obsługujący je diagnosta pozbawiony jest bezpośredniego kontaktu z odwzorowaniem mierzonych parametrów i jego rola sprowadzona zostaje do odczytania wyników. Ze względów obsługowych jest to naprawdę bardzo wygodne i przynosi znaczne oszczędności czasu, ale czy na pewno jest zawsze korzystne i prowadzi do uzyskania prawdziwych efektów i skuteczności pracy? Zapewne zdania są podzielone. Ze względu na rodzaj zastosowanego przyrządu poszczególne rozwiązania mogą mieć zalety i wady. Przyrządy mechaniczno-optyczne wspomagane układami elektronicznymi...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet