Nowa lakiernia w starym budynku (cz. 1) – przepisy, procedury, pozwolenia

Gdy planowana jest organizacja nowego działu, np. lakierni ciekłej w funkcjonującej już firmie, w pierwszej kolejności rozważana jest możliwość jej sformowania w obrębie posiadanego budynku, a dopiero gdy okaże się to niemożliwe, rozważa się opcję budowy nowego obiektu.

Legalna organizacja prawidłowo działającej lakierni w istniejącym obiekcie wiąże się z koniecznością przeprowadzenia wszystkich wymaganych procedur formalnoprawnych, uzyskania stosownych pozwoleń i dokonania wymaganych zgłoszeń, a na poziomie technicznym – doboru urządzeń i wyposażenia dopasowanego do realizacji planowanych zadań i utrzymania rygorów technologicznych.
Decyzje techniczne i technologiczne podejmowane są autonomicznie przez inwestora po konsultacjach z dostawcami materiałów i wyposażenia, a ostateczny wybór urządzeń i technologii materiałowej jest już subiektywną decyzją użytkownika lakierni. W tych kwestiach poruszać się można w pełnym zakresie oferty rynkowej, samodzielnie decydując o kosztach inwestycji, poziomie zaawansowania technicznego wyposażenia czy nawet użytkowych i dekoracyjnych właściwościach wykonywanej w lakierni powłoki, tym kwestiom poświęcona zostanie inna publikacja.

Wymagania formalnoprawne w zakresie prawa budowlanego
W zakresie formalnoprawnym nie ma zbytniej swobody działania. Ani inwestor, ani użytkownik lakierni organizowanej w istniejącym budynku nie ma wyboru i musi przeprowadzić pełny zakres złożonych procedur określonych przepisami, zanim nowa lakiernia zacznie realizować swoje zadania. Główny problem dotyczący spełnienia wszystkich wymogów formalnoprawnych przy organizacji nowej, w pełni legalnej lakierni leży w tym, że są one „rozrzucone” po wielu przepisach w odrębnych od siebie aspektach. Generalnie wszystkie wymagania formalne dla nowo organizowanej lakierni ciekłej w każdej branży (powtarzalna produkcja masowa, dział zaplecza linii produkcyjnej, usługi stolarskie czy warsztaty samochodowe) są zasadniczo takie same, a znajdują się w czterech grupach tematycznych:
1. Wymogi formalnoprawne związane z budynkiem i jego usytuowaniem związane z przepisami szeroko rozumianego prawa budowlanego;
2. Wymogi formalnoprawne dotyczące wszystkich aspektów ochrony środowiska na etapie projektowym, organizacyjnym i na poziomie funkcjonującej już...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet