Przed nami czas konsultacji społecznych – konferencja Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

Pakiet zmian ustawowych jawi się rewolucyjnie, a to pewnie dopiero początek dyskursu. Podczas dorocznej konferencji środowiska diagnostów poznaliśmy zarys zmian, jakie projektuje się z myślą o wszystkich uczestnikach systemu badań technicznych pojazdów w Polsce.

Wśród prelegentów reprezentujący m.in. Ministerstwo Cyfryzacji, Centralny Ośrodek Informatyki, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa – włącznie z naczelnikiem Wydziału Warunków Technicznych Departamentu Transportu Drogowego, a pośród poruszanych tematów: stan techniczny pojazdów oraz wypadki z powodu niesprawności technicznej pojazdów, przygotowania do wdrożenia projektu CEPiK 2.0, egzaminowanie diagnostów oraz kontrole stacji kontroli pojazdów, stan przygotowań do wdrożenia Dyrektywy „45", nowela ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Tak wyglądał program XII Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej „Stacje Kontroli Pojazdów – 2016”.
Najwyższy czas na zmiany – Dyrektywa „45” – to przewodnie hasło towarzyszące tegorocznemu spotkaniu środowiska diagnostów, organizowanemu zwyczajowo przez Polską Izbę Stacji Kontroli Pojazdów, tym razem w Zakopanem (18-20 maja br., hotel Mercure Kasprowy). Uczestnicy wydarzenia poznali stan przygotowań polskiego prawa do unifikacji systemu badań technicznych pojazdów, a podczas dyskusji ocenili zarys projektowanych zmian.
W procesie legislacyjnym w chwili obecnej znajdują się aż cztery projekty rozporządzeń: określające wymagania funkcjonalne i wymogi techniczne dla blokady alkoholowej oraz wzoru dokumentu potwierdzającego kalibrację urządzenia przeciwdziałającego prowadzeniu pojazdów przez nietrzeźwych kierowców; odnośnie do zmian zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów; poszerzenia katalogu badanych pojazdów o tramwaje i trolejbusy; zmian w tabeli opłat za czynności SKP.

Wydział Warunków Technicznych DTD
Padła zapowiedź, że te cztery akty prawne muszą być ogłoszone jednocześnie, jako jeden pakiet zmian.
– Tylko trzy pierwsze rozporządzenia wymagają notyfikacji krajów UE. Termin wniesienia uwag mija 13 czerwca, a że dotychczas żaden z krajów unijnych nie zgłaszał zastrzeżeń, to najpewniej w połowie miesiąca ów pakiet trafi do podpisu ministrów – oznajmił Jerzy Król, naczelnik Wydziału Warunków Technicznych Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. – Czeka nas też długo oczekiwana przez środowisko diagnostów nowela warunków technicznych. Projekt dokumentu liczy kilkaset stron i aż 12 aktów wykonawczych, które lada dzień trafią do konsultacji społecznych. Kolejny, trzeci zbiór dokumentów to nowela prawa o ruchu drogowym. Komplet dokumentów już trafił do departamentu prawnego.
Zatrzymajmy się na chwilę w punkcie długo oczekiwanych zmian w tabeli opłat SKP i ubiegając wystąpienia kolejnych mówców, posłuchajmy, co przed ostatnim punktem spotkania powiedział prezes zarządu PISKP. Katalog zmian jest tak duży, że już przed sesją dyskusyjną z udziałem prelegentów i uczestników konferencji padały ważne słowa.
– Oczekujemy od Departamentu Transportu Drogowego zmian systemowych. Nie do pomyślenia jest stan faktyczny, skoro badanie techniczne jest...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet