Walczą z podróbkami i piractwem

Są już pierwsze wyroki skazujące w sprawie sprzedaży i używania podrabianych urządzeń diagnostycznych i pirackiego oprogramowania. Wojnę nieuczciwym producentom i użytkownikom wypowiada Delphi Poland, producent urządzeń do diagnostyki samochodowej.

Co ważne, firma (jako strona poszkodowana) nie zadowala się wyrokami w zawieszeniu, w każdym przypadku żąda orzeczenia przez sąd obowiązku naprawienia szkody. Odszkodowania mogą być bardzo wysokie.
– To leży w interesie naszych uczciwych klientów, którzy muszą konkurować na rynku z osobami, które nabywają podróbki oraz pirackie oprogramowanie, dzięki czemu oferują niższe ceny – mówił na konferencji w podwarszawskim Błoniu Tomasz Hurt z Delphi Poland.
Problem podrabianych urządzeń i pirackiego oprogramowania zaczął się nasilać cztery lata temu. Liczba ofert tego typu, chociażby na aukcjach internetowych, była ogromna. Podobnie jak straty firmy z tego tytułu. Odpowiedzią Delphi było wprowadzenie zabezpieczeń. System ten został oparty na niewielkim pendrivie (stworzonym przez firmę obsługującą największe światowe banki). Urządzenie pozwala na szybką instalację plug-and-play sterowników klucza i błyskawiczną konfigurację. Jest również sparowany z określonym interfejsem VCI w celu zapewnienia optymalnej ochrony. Nowy klucz sprzętowy zastępuje stosowane wcześniej numery licencji, upraszczając zarówno proces instalacji, jak i późniejszej aktualizacji oprogramowania. Równolegle z zabezpieczeniami mechanicznymi w 2014 roku Delphi Poland nawiązało współpracę z kancelarią prawną, specjalizującą się w ochronie praw majątkowych, autorskich i innych, związanych z tego typu działalnością.
– W 2015 prowadziliśmy dla Delphi około 10 takich postępowań. Mamy dwa wyroki skazujące, jeden prawomocny. W tej chwili takich spraw mamy dużo więcej – mówi mec. Grzegorz Keler, prawnik Kancelarii SPCG współpracujący z Delphi Poland.
[gallery] [/gallery]

Dlaczego to nielegalne?
Ustawa o prawie autorskim, prawo własności przemysłowej, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wreszcie – zapisy Kodeksu karnego. Liczba „paragrafów”, z tytułu których można ścigać producentów podróbek i pirackiego oprogramowania, jest bardzo duża. Podobnie szeroki jest zakres kar – grzywna, pozbawienie i ograniczenie wolności, obowiązek naprawienia szkody czy zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej (na przykład warsztatu samochodowego).
– Chcemy dać wyraźny sygnał dla rynku. To dla nas ważne sprawy, dlatego nie satysfakcjonuje nas wyrok w zawieszeniu, bo taka kara często nie jest dolegliwa dla sprawcy. Co do zasady, zawsze żądamy nałożenia obowiązku naprawienia szkody, czyli wypłacenia nam odszkodowania z tytułu utraconych korzyści – wyjaśnia mec. Keler.
W jednej z prowadzonych spraw szkoda na rzecz firmy wynosi pół miliona złotych.
Pytanie, czym jest podróbka, znajduje...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet