Akademia Spectral – wady lakiernicze (cz. 1) – porady dla lakierników

Seria krótkich artykułów pod zbiorczym tytułem „Wady lakiernicze – Akademia Spectral” opisuje poszczególne etapy procesu lakierowania i potencjalne błędy, jakie mogą wystąpić w trakcie ich realizacji. Podstawą rozważań jest informacja o chemicznej budowie produktów, zaś celem pokazanie technologii i wskazanie momentów krytycznych, które mogą skutkować pojawieniem się wady lakierniczej.

Naszym hasłem przewodnim będzie „dobre przygotowanie powierzchni warunkiem koniecznym uzyskania wysokiej jakości końcowej”. W tym artykule zajmujemy się myciem i odtłuszczaniem powierzchni.

Mycie i odtłuszczanie powierzchni
Przed przystąpieniem do zmywania
i odtłuszczania należy określić, jaki charakter mają zanieczyszczenia znajdujące się na powierzchni. Najłatwiej dokonać tego, posługując się poniższym podziałem zanieczyszczeń.

Rodzaje zanieczyszczeń:
- rozpuszczalne w wodzie (kurz, brud, ptasie odchody, soki roślinne, zanieczyszczenia kwasowe i alkaliczne),
- rozpuszczalne w rozpuszczalnikach (silikony, woski, tłuszcze, oleje, pasty polerskie, smoły, asfalty).

Z podziału zanieczyszczeń wynika jednoznacznie, że aby usunąć wszystkie zanieczyszczenia z powierzchni, przed pracami przygotowawczymi należy wykonać dwie operacje:
- mycie wodą z detergentem,
- odtłuszczanie zmywaczem antysilikonowym.
 
Operacja mycia
Niestety, wiele warsztatów lakierniczych pomija operację mycia wstępnego pojazdu lub ewentualnie myje tylko okolice naprawy, tłumacząc to brakiem czasu. Brud wwożony z samochodem to potencjalne źródło zanieczyszczeń i problemów podczas prac przygotowawczych i samego lakierowania. Równie istotny jest fakt, że brudne auto utrudnia właściwą ocenę szkody i często konieczna jest kolejna wizyta ubezpieczyciela. Narażamy się także np. na spór
z klientem twierdzącym, że zarysowanie pojawiło się w trakcie naprawy.

Zalecenia odnośnie do mycia wstępnego i procesów towarzyszących:
- najefektywniejsze jest zmywanie ciepłą wodą (± 40°C) z użyciem detergentu,
- jeżeli jest to możliwe, umyj element z dwóch stron,
- po umyciu powierzchnię dokładnie opłucz (szczególnie szczeliny...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet