Po przejęciu TRW ZF wkracza w nowy wymiar

W 2015 roku koncern ZF Friedrichshafen AG kontynuował pomyślny rozwój, generując w roku podatkowym zysk ze sprzedaży na poziomie 29,2 mld €, w tym 8,9 mld € od spółki ZF TRW, która 15 maja 2015 r. włączona została do struktur Grupy jako dywizja „Aktywnych i Pasywnych Technologii Bezpieczeństwa”.

W zwiększeniu sprzedaży o 5% pomogły z pewnością różnice kursowe oraz wzrost organiczny. Zysk operacyjny przed opodatkowaniem (EBIT) wyniósł 1,6 mld €, co odpowiada wzrostowi o 498 mln € i marży EBIT na poziomie 5,5%. Kluczowy wpływ na wyniki miały przejęcie oraz sprzedaż udziałów i jako takie są one porównywalne wyłącznie w ograniczonym zakresie z danymi z poprzednich lat.
– Rok 2015 był znakomity dla naszej firmy. Świętowaliśmy 100-lecie działalności i pomyślne zakończenie najważniejszego przejęcia w historii spółki – powiedział Stefan Sommer, dyrektor generalny ZF. – Jestem dumny, że udało nam się stworzyć podstawę do dalszego zrównoważonego rozwoju w nadchodzących latach. Intensywnie pracujemy nad integracją układów mechanicznych z jednostkami sterującymi oraz czujnikami. Dzięki temu rozwiązaniu będziemy w stanie jeszcze skuteczniej wpływać na kształtowanie trendów w zakresie bezpieczeństwa, wydajności oraz autonomicznego prowadzenia pojazdów.
Przewodniczący rady nadzorczej ZF Giorgio Behr wyraził swoje zadowolenie z pracy zarządu oraz dyrektora zarządzającego.
– Jesteśmy dumni, że za sterami naszej firmy mamy dyrektora zarządzającego w osobie Stefana Sommera. Jest to człowiek z wizją, który dąży do wdrażania innowacyjnych rozwiązań – stwierdził. – Momentem szczególnym, w którym wykazał się przy udziale współpracowników z zarządu, było przejęcie TRW. Mamy ogromne zaufanie do jego zdolności i dalszego konsekwentnego działania na drodze do sukcesu firmy.
Dzięki połączeniu z TRW dystrybucja regionalna Grupy ZF...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet