Analiza spalin w silniku o zapłonie iskrowym (8)

Pomiar stężenia składników spalin silników spalinowych przeprowadza się za pomocą analizatorów spalin, których budowa i zasada działania zależy od rodzaju mierzonego gazu oraz wymaganej przepisami ekologicznymi dokładności pomiaru. W poprzednich częściach opisano ogólną budowę i zasadę działania urządzeń przeznaczonych do badania koncentracji składników spalin w silnikach o zapłonie iskrowym oraz przedstawiono wybrane rodzaje wieloskładnikowych analizatorów spalin różnych wytwórców. W tej części artykułu przedstawiono badanie składu spalin w pojazdach z systemem OBD oraz analizę spalin silników motocyklowych.

Kontrola składu spalin w pojazdach z systemem OBD
Pojazdy wyposażone w system diagnostyki pokładowej OBDII/EOBD wyróżniają się przede wszystkim umieszczeniem: wskaźnika MIL, 16-stykowego, trapezowego złącza diagnostycznego DLC oraz drugiej sondy lambda (usytuowanej za reaktorem katalitycznym).
Każda procedura kontrolna stosowana w stacjach kontroli pojazdów musi wskazywać sposób postępowania w przypadku, gdy system diagnostyki pokładowej OBD jest uszkodzony lub wykazuje dysfunkcje. Niżej wymieniono charakterystyczne cechy procedury kontroli pojazdów z wykorzystaniem systemu OBD stosowanej w Polsce w stacjach kontroli pojazdów:
- badanie systemu diagnostyki pokładowej OBD jest badaniem podstawowym i decydującym o dopuszczeniu pojazdu do ruchu,
- badanie emisji zanieczyszczeń gazowych z rury wydechowej silnika (analizatorem spalin) wykonuje się dodatkowo, jeżeli komunikacja bazowego czytnika ze sterownikami samochodu nie może być nawiązana, system OBD jest niekompletny lub niektóre testy diagnostyczne (monitory) nie zostały wykonane; w dwóch ostatnich przypadkach wykonuje się także test czujnika tlenu; do dopuszczenia pojazdu do ruchu niezbędny jest pozytywny wynik obu testów;
- w przypadku braku informacji o sygnale z czujnika stężenia tlenu o ostatecznym wyniku badań decyduje test toksyczności wykonany analizatorem spalin; nie wykonuje się żadnych procedur zastępczych badań czujnika tlenu.

Narzędziem, za pomocą którego wykonuje się badania systemów pokładowych, jest czytnik informacji diagnostycznej (skaner, tester). Czytnik musi spełniać normę ISO 15031-4 (odpowiednik normy amerykańskiej SAE J1978) oraz mieć oprogramowanie umożliwiające wykonanie testu czujnika stężenia tlenu.

Skanery służące do odczytywania informacji dostępnych w systemie diagnostyki pokładowej oferowane są najczęściej jako:
- przyrządy samodzielne z wyświetlaczem i przyciskami do sterowania (tzw. ręczne czytniki informacji),
- skanery w formie interfejsu i oprogramowania do komputera (programowe czytniki informacji).

Ręczne (hand-held) czytniki informacji (rys. 1) to małogabarytowe, przenośne przyrządy mikroprocesorowe, których głównym zadaniem jest: odczytywanie informacji diagnostycznych o parametrach pracy układu napędowego związanych z emisją spalin, spalin, stanie dostępnych monitorów diagnostycznych oraz sprawdzanie i kasowanie kodów błędów zapamiętanych w pamięci komputera pokładowego pojazdu. Mieszczą się w niewielkiej obudowie umożliwiającej utrzymywanie urządzenia w ręku, co ułatwia pracę diagnoście. W wersji podstawowej są zaimplementowane jedynie funkcje zgodne z wymaganiami amerykańskich norm SAE dotyczących systemów OBDII oraz europejskimi normami ISO dotyczącymi systemów EOBD. Wersja rozszerzona może ponadto zawierać różne dodatkowe funkcje.
Natomiast programowe czytniki informacji są skanerami wykonanymi w formie zewnętrznego modułu (interfejsu) z oprogramowaniem (rys. 2). Działają na bazie komputera klasy PC stacjonarnego lub przenośnego (laptopa). Jest to w zasadzie zwykły komputer podłączony za pomocą interfejsu do systemu OBDII/EOBD pojazdu. Interfejs jest urządzeniem mikroprocesorowym, którego zadaniem jest konwersja standardów transmisji OBD na standard zrozumiały dla komputera. Oprogramowanie skanera w formie interfejsu umożliwia, za pomocą komputera klasy PC, pełną analizę danych odczytywanych z komputerów pokładowych pojazdów z systemem OBD. Do zalet programowych czytników informacji należą m.in.: rozbudowane funkcje prezentacji wyników pomiarów i ich archiwizacji, rozbudowane funkcje pomocy ułatwiające obsługę programu oraz szereg dodatkowych funkcji (np. drukowanie raportów).

Podczas badań kontrolnych pojazdów z wykorzystaniem systemu diagnostyki pokładowej OBD II/EOBD należy wykonać niżej wymienione czynności:
- oględziny zewnętrzne układu wtryskowego i systemu recyrkulacji spalin,
- identyfikację złącza diagnostycznego DLC i wskaźnika MIL,
- badanie obwodu elektrycznego wskaźnika MIL i próbę nawiązania komunikacji,
- odczyt stanu sterowania wskaźnika MIL oraz kodów uszkodzeń.
[gallery] [/gallery]
1. Oględziny zewnętrzne układu wtryskowego paliwa i systemu redukcji spalin
Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych trzeba wykonać oględziny zewnętrzne elementów i podzespołów układu wtryskowego i systemu redukcji spalin. Przede wszystkim należy sprawdzić: elementy układu wydechowego, reaktor katalityczny, sondy lambda, system powietrza dodatkowego, elementy systemu odprowadzania par paliwa, czujniki i elementy wykonawcze oraz korek paliwa i zabezpieczenie przed jego utratą. Widoczny brak elementów lub ich uszkodzenia dyskwalifikują pojazd.

2. Identyfikacja złącza diagnostycznego DLC i wskaźnika MIL
Należy określić położenie złącza diagnostycznego oraz położenie lampki MIL na tablicy rozdzielczej. Niekiedy czynności te mogą być kłopotliwe i czasochłonne....

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet