Zasady BHP na stanowisku pracy mechanika

Przedstawiamy podstawowe czynności mechanika samochodowego w warsztacie samochodowym przed rozpoczęciem pracy.

Pracownik powinien...
Używać zgodnie z przeznaczeniem przydzielonej odzieży i obuwia roboczego oraz określonych ochron osobistych.
Zapoznać się z zadaniami przydzielonymi do realizacji na dany dzień roboczy, przedyskutować ze swoim bezpośrednim przełożonym bezpieczny i właściwy sposób realizacji pracy.
W zależności od przewidywanych czynności na stanowisku obsługowo-naprawczym odpowiednio przygotować:
a) urządzenia:
- do mycia samochodu,
- ułatwiające dostęp do zespołów podwozia,
- do smarowania,
- do rozdzielania powietrza, paliwa czy cieczy eksploatacyjnych,
- inne obsługowe;
b) wyposażenie do badania:
- osprzętu silnika,
- silnika,
- zespołów i mechanizmów podwozia,
- ramy, nadwozia;
c) przyrządy uniwersalne do pomiarów:
- temperatury, kątów i stożków, prostoliniowości i prostopadłości, płaskości i gładkości,
- gwintów, kół zębatych,
- prędkości, hamowania,
- układu kierowniczego,
- zużycia paliwa itp.;
d) wyposażenia do naprawy samochodu, m.in.:
- transportu,
- mycia i czyszczenia,
- montażu i demontażu,
- prac ślusarskich (zestaw narzędzi),
- regeneracji części,
- osprzętu elektrycznego,
- ogumienia itp.

Zapewnić odpowiednie oświetlenie oraz czystość podłóg (usunąć plamy oleju, rozlaną wodę, smary itp.).
Sprawdzić prawidłowość działania podnośników niezbędnych podczas prac obsługowo-naprawczych.
Spowodować usunięcie zbędnych przedmiotów ze stanowisk kanałowych.
Przygotować odpowiednią ilość właściwych stojaków przystosowanych do naprawy silników, mechanizmów różnicowych, na drobne części itp.
Posiadać pełną orientację w zakresie budowy i działania określonych typów pojazdów.
Upewnić się, że stanowisko jest prawidłowo przygotowane do realizowania usług obsługowo-naprawczych samochodów.
Wszystkie zauważone usterki lub przewidywane zagrożenia natychmiast zgłosić swojemu bezpośredniemu przełożonemu celem ich szybkiego usunięcia, a po upewnieniu się, że zostały one zlikwidowane, przystąpić do realizacji otrzymanego zadania.

Zasadnicze czynności mechanika podczas realizacji zadania
Pracownik zatrudniony w warsztacie samochodowym powinien przestrzegać poniżej...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet