Bezpieczeństwo i higiena pracy w warsztacie blacharsko-lakierniczym

Pracownicy warsztatów samochodowych narażeni są na co dzień na różnego rodzaju niebezpieczeństwa związane z utratą zdrowia, a w skrajnych przypadkach nawet i życia.

Zagrożenia tego typu obejmują ogół wszelkich czynników niebezpiecznych, szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia, na które narażony jest pracownik warsztatu w trakcie wykonywania swoich codziennych obowiązków zawodowych. Czynniki szkodliwe i uciążliwe dla pracowników powodują rozmaite schorzenia w ich organizmach. Rozróżniamy pośród nich czynniki: fizyczne, chemiczne i psychofizyczne. Wszelkiego rodzaju czynniki wpływające na stwarzanie sytuacji niebezpiecznych w trakcie pracy mogą być z kolei przy niekorzystnym zbiegu okoliczności powodem wypadku. Powodem wypadków w trakcie wykonywania pracy w warsztatach blacharsko-lakierniczych mogą być ogólnie następujące czynniki:
- niewłaściwe użytkowanie oraz eksploatacja niesprawnych maszyn, urządzeń i narzędzi,
- zachowanie pracownika w trakcie pracy odbiegające od zasad BHP,
- niewłaściwe postępowanie z materiałami łatwopalnymi i wybuchowymi oraz urządzeniami elektrycznymi.

Pracownicy warsztatów samochodowych narażeni są na różnego rodzaju niebezpieczeństwa uzależnione od profilu działalności i zakresu wykonywanych usług. Specyfika prowadzonych w warsztatach prac niesie ze sobą ryzyko związane z wykonywaniem charakterystycznych dla danego serwisu czynności. Niestety, ze względu na istniejącą na rynku usług motoryzacyjnych silną konkurencję i ciągły pośpiech właściciele warsztatów nie zawsze dbają o sprawy związane z zapewnieniem wszelkich dostępnych środków gwarantujących zatrudnionym pracownikom odpowiednich, a zarazem w pełni bezpiecznych warunków pracy. Tymczasem zgodnie z obowiązującymi przepisami to właśnie on – pracodawca – ponosi pełną odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w prowadzonym przez niego zakładzie.
Zakres obowiązujących przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w warsztacie samochodowym jest dosyć szeroki i dotyczy zagrożeń wynikających z samych obiektów warsztatowych, poszczególnych pomieszczeń pracy, używanych maszyn, urządzeń i narzędzi, procesów pracy (zwłaszcza tych szkodliwych i niebezpiecznych, organizacji pracy oraz zagrożeń wynikających z właściwości psychofizycznych pracowników i ich stanu zdrowia).
Jedną ze specjalizacji usług motoryzacyjnych, wymagających szczególnego podejścia do spraw...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet