Rynek likwidacji szkód

Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Wpływ wytycznych KNF na rynek warsztatów
Przewodni temat zorganizowanej przez Polską Izbę Motoryzacji konferencji (1 grudnia 2015 r., Warszawa) dotyczył zmian na rynku naprawczym po 1 kwietnia 2015 roku. Uczestnikom udało się wypracować wspólne stanowiska w kilku kwestiach. Niekwestionowaną wartością uczestnictwa w spotkaniu była możliwość zadawania pytań osobom odpowiedzialnym za wiążące decyzje na rynku likwidacji szkód.
Jubileuszową konferencję rozpoczął panel dyskusyjny, którego moderatorem był wiceprezes PIM, Janusz Kobus. W rozmowie udział wzięli przedstawiciele takich instytucji, jak: Rzecznik Finansowy w osobach Bartłomieja Chmielowca i Pawła Wawszczaka, Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów (FORS) w osobie prezesa Adama Małyszko, Instytut Transportu Samochodowego (ITS) w osobie dr. inż. Dariusza Rudnika, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) w osobie profesora Wojciecha Bijaka i reprezentowany przez Emilię Kulińską i Macieja Podlewskiego Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XXIII Wydział Gospodarczo-Odwoławczy reprezentowała sędzia Aneta Łazarska.
CEP wymaga natychmiastowej korekty!
Dyskusja rozpoczęła się od przywołania oficjalnych danych, które zawyżają wartość rynku motoryzacyjnego i w konsekwencji mają negatywny wpływ nie tylko na sytuację sektora ubezpieczeń. W Polsce według CEP i stanu na koniec czerwca 2015 r. zarejestrowanych jest 30.862.835 pojazdów. W tej grupie średni wiek pojazdu wynosi 19 lat. Natomiast ubezpieczonych jest 18.730.328 (średni wiek 14 lat), a nieubezpieczonych – 12.132.507. Z kolei wśród pojazdów mających ważny przegląd techniczny średni wiek wynosi 13 lat. Wniosek? Teoretyczna kwota należna UFG z tytułu kar za brak OC szacowana jest na – bagatela – 36 miliardów złotych.
[gallery] [/gallery]
- Przyczyn dysproporcji pomiędzy liczbą pojazdów zarejestrowanych a liczbą pojazdów ubezpieczonych jest kilka. Mści się przede wszystkim brak możliwości ustalenia, kto faktycznie jest właścicielem pojazdu. Co gorsza, nie jest też możliwe wprowadzenie do CEP danych wynikających ze zgłoszeniu faktu zbycia/nabycia pojazdu, brak też egzekucji obowiązku zgłoszenia faktu zbycia/nabycia pojazdu i skutecznej egzekucji obowiązku ubezpieczenia pojazdu (OC) – utyskiwał prezes FORS.
Jak dodaje, w celu uporania się z tym należałoby uporządkować CEP poprzez usprawnienie przepływu informacji, tworząc możliwości odnotowania w CEP zgłoszenia faktu zbycia/nabycia pojazdu i egzekwować stosowanie sankcji z art. 97 Kodeksu wykroczeń.
- Jak uzdrowić system? Wystarczy udrożnić system faktu nabycia/zbycia pojazdów, wprowadzając 30-dniowy termin powiadomienia o tym, a zniknąłby problem „martwych dusz” i UFG mógłby zacząć egzekwować obowiązek OC! Nam również zależy na eliminacji z aukcji internetowych wraków, które są tylko dawcami dokumentów dla legalizacji najczęściej sprowadzanych pojazdów w lepszej kondycji – zaapelował A. Małyszko, obrazując dane z zakupów na aukcjach internetowych jednej z firm.
Reprezentant środowiska recyklerów wspomniał też, że jednym z czynników mających wpływ na pogarszającą się sytuację ekonomiczną stacji demontażu są drastyczne spadki cen złomu i brak adekwatnych sankcji karnych za aktywność „szarej strefy”, co zresztą stanowić ma najważniejszą ułomność nowej ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Wspomnijmy, że z dniem 1 stycznia nie będzie dopłat za demontaż w wysokości 500 zł.
Pesymistyczny ton wypowiedzi skłonił wiceprezesa PIM do zadania pytania pod adresem przedstawiciela UFG – jak instytucja ta zamierza przeciwdziałać patologiom na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych?
- W skali roku tylko z własnych kontroli wykrywamy aż 25 tys. pojazdów poruszających się po...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet