Akumulator jako źródło cierpień?

Akumulator to źródło energii elektrycznej wytwarzanej przez bezpośrednie przetwarzanie energii chemicznej. Procesy starzenia się produktu zachodzą więc w sposób naturalny, co wobec spadku akceptowalnego zaangażowania użytkownika końcowego nakłada na fachowców branży warsztatowej większą odpowiedzialność, ale i szansę zwiększenia konkurencyjności na lokalnym rynku.

Zdroworozsądkowo podchodząc do tematu akumulatory kwasowo-ołowiowe powinny być zainstalowane w ciągu 15 miesięcy od daty ich produkcji, acz zwłoka ta nie jest normą branżową, bo też zależy od typu akumulatora. Jedno jest pewne -to nie data produkcji decyduje o „świeżości” akumulatora, ale jego napięcie spoczynkowe. Jeżeli w wyniku długiego magazynowania napięcie akumulatora spadnie poniżej wartości 12,5 V, to akumulator wymaga doładowania. Większość producentów zastrzega też, że przed sprzedażą dozwolone są maksymalnie dwa doładowania, a akumulator nie powinien być sprzedany po upływie 9 miesięcy po dacie pierwszego zalecanego doładowania. Spełniając powyższe warunki klient każdorazowo otrzymuje produkt pełnowartościowy. Wspominamy o tym, bo warto rozpatrzyć, jak wygląda w świetle noweli ustawy konsumenckiej kwestia gwarancji i rękojmi. Otóż nowelizacja, wprowadzona Ustawą o prawach konsumentów z 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), dokonuje transpozycji do prawa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów.
[gallery] [/gallery]
Akumulator a nowela ustawy konsumenckiej
Najistotniejsze zmiany noweli przepisów dotykają kwestii rękojmi i gwarancji przy sprzedaży, powodując zwiększoną odpowiedzialność sprzedawcy z jednoczesnym zwiększeniem uprawnień kupującego. Nowelizacja dokonuje też poszerzenia zakresu definicji „wady fizycznej” rzeczy. Po zmianach konsument i przedsiębiorca mają co do zasady podobne uprawnienia. Po pierwsze, mogą żądać usunięcia wady albo wymiany rzeczy na wolne od wad (świadczenie powinno nastąpić w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego).
Wzrósł też zakres obowiązków informacyjnych w stosunku do przedsiębiorcy i konsumenta. Otóż nowe przepisy nakładają na przedsiębiorców obowiązek dokonania wobec kupującego (zarówno konsumenta, jak i przedsiębiorcy), przed zawarciem umowy, następujących czynności: udzielenia informacji dot. stosunków prawnych i faktycznych dotyczących rzeczy sprzedanej; wydania posiadanych przez sprzedawcę dokumentów, które dotyczą rzeczy sprzedanej; wydania instrukcji i udzielenia wyjaśnień dotyczących sposobu korzystania z rzeczy sprzedanej; Nadto, jeżeli kupującym jest konsument, sprzedawca ma obowiązek wydania kupującemu wraz z rzeczą sprzedaną wszystkich elementów jej wyposażenia oraz sporządzonych w języku polskim instrukcji obsługi, konserwacji i innych dokumentów wymaganych przez odrębne przepisy; zapewnienia w miejscu sprzedaży odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych umożliwiających dokonanie wyboru rzeczy sprzedanej i sprawdzenie jej jakości, kompletności oraz funkcjonowania głównych mechanizmów i podstawowych podzespołów; na żądanie kupującego sprzedawca jest obowiązany wyjaśnić znaczenie poszczególnych postanowień umowy.
- Jedna kwestia, a w zasadzie rzecz jest niezmienna – akumulator i jego zasadnicza funkcja, czyli akumulowanie energii elektrycznej (jej magazynowanie w procesie ładowania i jej oddawanie w sytuacji rozruchu silnika i/lub obsługi odbiorników energii elektrycznej, np. w sytuacji, gdy silnik nie pracuje). Zaawansowany technologicznie proces produkcji akumulatorów oraz szereg testów mechanicznych i elektrycznych na liniach produkcyjnych pozwala dostarczać produkt najwyższej jakości, dlatego też wady fabryczne stanowią jedynie marginalny odsetek zgłaszanych reklamacji – zapewnia Adam Potępa z Johnson Controls.
Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

Parametry akumulatora
Mając na uwadze powyższe, warto przybliżyć – jakie parametry pracy akumulatora brać pod uwagę podczas kupna/wymiany akumulatora? Dlaczego też pierwszym krokiem wyboru jest określenie właściwej technologii?
- Wybierając akumulator, należy kierować się odpowiednimi parametrami: pojemnością akumulatora, prądem rozruchu, wielkością skrzynki akumulatora oraz układem biegunów – wyjaśnia Łukasz Kałucki z Communication Department Robert Bosch Sp. z o.o....

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet