Co potrafią nowoczesne filtry kabinowe?

Kurz, pyłki kwiatowe, zarodniki, dym i sadza, produkty ścierania opon i hamulców, ozon i inne gazy, związki benzenu i siarki – lista substancji szkodliwych i niebezpiecznych w powietrzu jest długa. Odpowiednio wysokie są również wymagania stawiane filtrom kabinowym.

Filtr w samochodzie osobowym musi czyścić do 100.000 litrów zanieczyszczonego powietrza na godzinę, a filtry w samochodach ciężarowych często czyszczą nawet pięciokrotnie więcej. Aby sprostać temu zadaniu, nowoczesne filtry kabinowe wyposażone są w wysoce aktywne media filtracyjne. Mają one z reguły wielowarstwową strukturę – pomiędzy dwoma warstwami wysoko wydajnej włókniny znajduje się warstwa węgla aktywnego. Zadania są jasno podzielone. Włóknina zatrzymuje pyłki, cząstki i inne substancje stałe, natomiast węgiel aktywny filtruje gazowe substancje szkodliwe, takie jak ozon, substancje zapachowe, tlenki azotu oraz cząsteczki pary wodnej lub benzyny.
Wydajność i pojemność filtra kabinowego są dokładnie zdefiniowane w specyfikacjach wymagań dla wyposażenia fabrycznego (OEM). W zależności od producenta pojazdu trwałość filtra kabinowego wynosi do 30.000 km lub dwa lata. Ze względu na wysokie obciążenie mikrobiologiczne zalecana jest jednak wymiana filtra co najmniej raz w roku.

Parownik, czyli higieniczny problem systemu filtracji
Te obliczenia dotyczą wyłącznie wydajności filtra, czyli zasysania i filtrowania powietrza otoczenia w normalnych warunkach. W praktyce filtr kabinowy ma znaczny handicap, o którym nie należy zapominać. Jest nim parownik, czyli ta część układu klimatyzacji, która chłodzi powietrze nadmuchiwane do wnętrza pojazdu. Na jego żebrach chłodzących następuje skraplanie wilgoci z powietrza otoczenia. Te skropliny...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet