Sondy lambda i ich diagnozowanie

We współcześnie produkowanych i eksploatowanych pojazdach samochodowych najlepsze osiągi silnika, a także najmniejsze zużycie paliwa oraz najmniejsza emisja szkodliwych substancji zawartych w spalinach do atmosfery występuje przy zapewnieniu najkorzystniejszych warunków spalania mieszanki paliwowo-powietrznej, czyli przy składzie stechiometrycznym, w którym na 1 kg paliwa przypada 14,7 kg powietrza.

Odpowiednie proporcje zapotrzebowania silnika na paliwo i powietrze określane są współczynnikiem λ. Spalanie idealne ma miejsce przy wartości współczynnika wynoszącej 1. Mieszanka jest uboga, czyli paliwo jest spalane przy nadmiarze powietrza, przy współczynniku, którego wartość jest wyższa od 1. Z kolei przy wartości poniżej 2 mieszanka jest bogata i powietrza jest zbyt mało w stosunku do paliwa.
Skład mieszanki paliwowo-powietrznej określany jest w sposób pośredni poprzez ustalenie ilości tlenu w spalinach opuszczających kolektor wylotowy silnika z wykorzystaniem sondy lambda, czyli specjalnego czujnika tlenu. We współczesnych silnikach wykorzystywane są dwie sondy lambda umieszczone w układzie wydechowym przed i za katalizatorem. Jedna strona czujnika ma kontakt z gazami wydechowymi, a druga z powietrzem atmosferycznym. Powietrze atmosferyczne wykorzystywane jest w tym przypadku jako materiał referencyjny dla pomiaru zawartości tlenu w spalinach.
Sygnały przesyłane z sondy lambda przetwarzane są przez sterownik silnika. Jeśli zawartość tlenu w spalinach przekracza 3%, współczynnik λ posiada wartość większą od jedności. W przypadku, gdy zawartość tlenu w spalinach jest mniejsza niż 3%, współczynnik λ ma wartość mniejsząod jedności.
W konstrukcjach pojazdów stosowane są sondy lambda:
- dwustanowe,
- szerokopasmowe.
[img_full]14995|Sondy lambda ze względu na swoje usytuowanie narażone są na stałe obciążenia termiczne, mechaniczne i chemiczne.[/img_full]
Sondy lambda dwustanowe emitują sygnał, który przekazywany jest do sterownika w celu określenia wyłącznie dwóch stanów mieszanki paliwowo-powietrznej: bogatej (λ 1), bez możliwości dokładnego określania jej składu. Sygnał przekazywany z sondy ma w tym przypadku wartość skokową w zakresie λ od 0,995 do 1,005. Sondy dwustanowe mogą mieć zasadę...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet