Świadomi ekologicznie – obowiązki względem środowiska

Ochrona środowiska to temat przez warsztaty często pomijany. Może to wynikać przede wszystkim z niewiedzy, ale również z bagatelizowania przepisów ustawy o ochronie środowiska.

W zależności od charakteru obiektu prowadzenie warsztatu samochodowego może wymagać uzyskania następujących pozwoleń:
- pozwolenia na wytwarzanie odpadów – obowiązek powstaje w przypadku, gdy w warsztacie eksploatowana jest instalacja (np. stacjonarny podnośnik) oraz w wyniku tego powstaje rocznie powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych lub 5 ton odpadów innych niż niebezpieczne;
- pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych lub zrzut ścieków do wód lub do ziemi – wymagane jest, jeśli w wyniku prowadzenia warsztatu powstają ścieki inne niż komunalne, np. myjnia samochodowa, mycie zaolejonych części i wprowadzane są do kanalizacji;
- pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód deszczowych i roztopowych do wód lub do ziemi – wymagane, jeśli droga dojazdowa i/lub przyzakładowy parking wyposażone są w kanalizację deszczową, z której wody odprowadzane są do wód lub do ziemi;
- pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych lub powierzchniowych – wymagane, gdy warsztat lub inna działalność korzystają z własnego ujęcia wód;
- pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza – wymagane dla lakierni, w której zużywa się powyżej 1 tony powłok oraz dla warsztatów wyposażonych w więcej niż 3...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet