Artykuły » 05/2015 » Części » Układy wydechowe

Układy wydechowe

Po opuszczeniu komór spalania silnika spaliny odprowadzane są do otoczenia przez układ wydechowy, którego ostatnim elementem jest rura wydechowa.

W trakcie spalania mieszanki paliwowo-powietrznej w silnikach spalinowych pojazdów samochodowych wytwarzana jest energia służąca do napędu. Jej część pochłaniana jest w trakcie odprowadzania spalin z cylindrów silnika i obejmuje:
- energię cieplną,
- energię nadciśnienia niezbędnego do pokonania oporów w trakcie przepływu przez układ wydechowy,
- energię kinetyczną przepływu ze znaczną prędkością,
- energię drgań spowodowanych przepływem przez układ wydechowy.

Produktem spalania paliwa w silniku są spaliny będące mieszaniną różnych gazów i cząstek mających w większości składników własności toksyczne. Po opuszczeniu komór spalania silnika spaliny odprowadzane są do otoczenia przez układ wydechowy, którego ostatnim elementem jest rura wydechowa, umieszczona zwykle w samochodach osobowych w tylnej części pojazdu po lewej stronie.
Najważniejszymi zadaniami układu wydechowego są:
- odprowadzanie spalin do takiego miejsca, w którym mogą być wypuszczone do atmosfery w sposób najmniej uciążliwy dla kierowcy i pasażerów,
- redukowanie hałasu powstającego przy odprowadzaniu spalin,
- oczyszczanie spalin do postaci, w której zawartość składników toksycznych jest dopuszczana przepisami prawa,
- umożliwianie najbardziej sprawnej pracy silnika w całym zakresie obciążeń,
- zapewnienie minimalnych oporów przepływu spalin, umożliwiających osiąganie maksymalnej mocy silnika,
- zagwarantowanie możliwie wysokiej temperatury spalin poprzez minimalne promieniowanie cieplne.

Poza wymienionymi dwoma pierwszymi zadaniami układów wydechowych, które obowiązywały od samego początku tworzenia konstrukcji pojazdów, pozostałe pojawiały się stopniowo w miarę rozwoju techniki motoryzacyjnej i wzrostu osiągów silnika oraz wprowadzania coraz bardziej zaostrzających się przepisów w zakresie ochrony środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami zawartymi w spalinach samochodowych.
Najczęściej stosowanym rozwiązaniem konstrukcyjnym układu wydechowego jest wersja jednoprzewodowa, stosowana w silnikach o rzędowym układzie cylindrów. Rzadziej przy silnikach wielorzędowych wykorzystywana jest konstrukcja wieloprzewodowa.
Pierwszym elementem układu wydechowego pojazdu jest kolektor wydechowy, wykonany najczęściej z żeliwa, w formie cienkościennego odlewu. Ma on kilka otworów wlotowych do połączenia z poszczególnymi cylindrami silnika oraz jeden wspólny otwór wylotowy. Połączony jest z głowicą silnika przy użyciu kołnierza oddzielonego płaską uszczelką, odporną na wysokie temperatury i chemiczne działanie spalin.
Po stronie...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet