Bezpieczeństwo drogowe na forum

Komisarz UE ds. transportu Violeta Bulc spotkała się w Warszawie z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Członkini Komisji Europejskiej zainteresowana była przede wszystkim inicjatywami, które podejmują ww. organizacje w ramach działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego, pytając jednocześnie o problemy, z jakimi borykają się w swojej codziennej pracy. Uczestników spotkania poprosiła także o opinie i komentarze do działań, jakie Komisja Europejska może podjąć, aby pomóc w poprawie bezpieczeństwa drogowego.
Bartłomiej Morzycki, prezes Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego (które zorganizowało spotkanie), zasygnalizował, że w Polsce odczuwalny jest brak jednolitego, silnego ośrodka koordynującego wszystkie działania związane z bezpieczeństwem drogowym, który wsparty byłby określonymi kompetencjami decyzyjnymi i środkami finansowymi....

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet