Punkty diagnostyczne

Diagnoza samochodu jest procesem wykonania czynności fizycznych i umysłowych.

Do badań fizycznych należą takie czynności, jak:
- podłączenie skanera diagnostycznego;
- wybór menu i nawiązanie połączenia ze sterownikami w samochodzie;
- podłączenie aparatury pomiarowej i symulacyjnej (manometry, multimetry, oscyloskopy, symulatory czujników, generatory sygnałów, dekady oporników i innych);
- demontaż i montaż elementów;
- przeprowadzanie prób po montażu nowych elementów;
- jazda próbna.

Badania umysłowe polegają na analizie wyników pomiarów i danych eksploatacyjnych uzyskanych od sterowników i z aparatury pomiarowej, wpiętej bezpośrednio do wybranych podzespołów w samochodzie.
Diagnosta, wykonując wyżej wymienione czynności, przemieszcza się w obszarze samochodu. Obserwator z zewnątrz mógłby nakreślić mapę poruszania się diagnosty w przestrzeni. Diagnosta, mając bezpośredni kontakt z elementami samochodu, korzysta ze swoich zmysłów obserwacji, słuchu i węchu. Przeprowadza badania i analizuje swoje obserwacje w sposób niedostępny dla elektronicznych urządzeń badawczych. Dokonuje weryfikacji wyników uzyskanych z przyrządów pomiarowych i wprowadza swoje przemyślenia. Dlatego obszar, w jakim się porusza (badający), ma duże znaczenie dla badań diagnostycznych samochodu.

Analiza przestrzeni roboczej diagnosty i rozkład charakterystycznych punktów badania

Czynności wstępne w kabinie pasażerskiej
Pierwsze czynności i pomiary...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet