Zawory EGR i czujniki EGT – najczęstsze usterki

System sterowania silnikiem (EMS) jest elektronicznie sterowanym układem, który używa modułu sterującego (Electronic Control Unit, ECU) w celu optymalizacji działania silnika przez cały czas.

Różne rodzaje czujników w układzie sterowania silnikiem wykrywają stan działania silnika i przekazują te informacje do modułu ECU silnika, który z kolei steruje różnymi typami siłowników elektrycznych, aby silnik działał z optymalnymi parametrami. W artykule tym eksperci Denso omawiają rolę, jaką pełnią zawory EGR i czujniki EGT w systemie sterowania silnikiem oraz opisują najczęstsze usterki tych części.

Zawory układu recyrkulacji spalin (EGR)
Czystsze spaliny emitowane przez pojazd są w znacznym stopniu efektem skutecznej pracy zaworu układu recyrkulacji gazów spalinowych (EGR). Rolą zaworu EGR jest mieszanie spalin z powietrzem dolotowym, zależnie do warunków jazdy, co pozwala zredukować stężenie tlenu w powietrzu dolotowym i zmniejszyć prędkość spalania. W wyniku zmniejszonej zawartości tlenu podczas dolotu powietrza temperatura spalania zmniejsza się i produkowanych jest mniej szkodliwych tlenków azotu (NOx).
- Między kolektorem dolotowym i wydechowym znajduje się mały kanał, w którym umieszczony jest zawór układu recyrkulacji spalin (EGR), dostosowujący ilość gazów wydechowych kierowanych z powrotem do kolektora dolotowego.
- Gdy silnik pracuje na biegu jałowym, następuje zamknięcie zaworu EGR i brak przepływu EGR do kolektora dolotowego. Zawór EGR pozostaje zamknięty, dopóki silnik jest nierozgrzany i nieobciążony. Gdy obciążenie silnika...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet