„Niezależni” w Ministerstwie

IX Konferencja SDCM. Bezpłatny wstęp dla uczestników, rekordowa frekwencja słuchaczy, prestiżowa lokalizacja w gmachu Ministerstwa Gospodarki i wystąpienie samego szefa resortu – powodów, by IX Konferencję Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych uznać za najlepszą w historii, jest wiele. Krótką relację ze spotkania w Sali Pod Kopułą zamieściliśmy już w grudniowym wydaniu „NW”. Pora zreferować najciekawsze naszym zdaniem wystąpienia uczestników spotkania blisko 350 przedstawicieli niezależnego rynku motoryzacyjnego.

Zeszłoroczna Konferencja Niezależnego Rynku Motoryzacyjnego (27 listopada, Warszawa) była częścią Tygodnia Motoryzacji w Ministerstwie Gospodarki. Wydarzeniom towarzyszyły wystawy tematyczne. Z tej też okazji MG rozpoczęło publikację materiałów dotyczących sektora motoryzacyjnego m.in. w obszarze wdrażania innowacji, szkolenia kadr inżynieryjno-technicznych oraz perspektyw jego rozwoju. W materiałach podkreśla się fakt, że sektor motoryzacyjny to jedna z kluczowych gałęzi naszego przemysłu. Przy samej produkcji samochodów, silników, przyczep oraz części i akcesoriów zatrudnionych jest ponad 160 tys. osób. Dodatkowo, kilkadziesiąt tysięcy pracuje na rzecz przemysłu motoryzacyjnego w innych branżach, jak np. przy produkcji szyb, opon, akumulatorów, kabli, odlewów itp. Inwestorzy oceniają Polskę jako atrakcyjne miejsce do lokowania projektów, dlatego tak wiele koncernów motoryzacyjnych zdecydowało się prowadzić u nas swoją działalność.
Wracając do konferencji, program obejmował analizę sytuacji na polskim i europejskim rynku motoryzacyjnym, prezentację regulacji prawnych dotyczących branży, prognoz i potencjalnych zagrożeń dla tego segmentu gospodarki. Minister gospodarki podczas swojego wystąpienia podkreślił znaczenie niezależnego rynku dla rozwoju naszego kraju. Zachęcał także do przedstawienia opinii wypracowanej przez jak najszerszą reprezentację środowiska niezależnego rynku motoryzacyjnego, która będzie miała wpływ na rozwiązania legislacyjne bezpieczne dla konsumentów. Czy jesteśmy gotowi dostarczać wiarygodnych informacji, by nasz głos był słyszalny?
[gallery] [/gallery]
„Motoryzacja w Polsce i Europie 2014” – tytuł prezentacji, jaką wygłosili Robert Kierzek (Inter Cars SA) i Alfred Franke (SDCM), dowodził kilku faktów. Próba oszacowania wielkości i wieku parku samochodowego w Polsce obarczona jest wielkim ryzykiem i stanowi (nadal) wielką zagadkę dla oceniających potencjał rynku naprawczego. Na niezależnym rynku funkcjonuje wiele grup zakupowych, jednakże cztery największe i najważniejsze mają swoje przedstawicielstwa również w Polsce.
- Niemal 51 tys. firm – aż tylu graczy zajmuje się dystrybucją części samochodowych w Europie! Ok. 200 z nich generuje obrót powyżej 20 mln euro. Niezależny rynek motoryzacyjny w Europie jest silnie rozdrobniony, o czym świadczy fakt, że przychody pięciu największych dystrybutorów części na kontynencie (zalicza się do nich polski Inter Cars) stanowią zaledwie 5% przychodów wszystkich dystrybutorów – dowodził konkurencyjności na rynku dostawców...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet