Aktualizacja oprogramowania Hella Gutmann

Polskim użytkownikom testerów mega macs udostępniono oprogramowanie w wersji 46. Aktualizacja obejmuje rozszerzoną o nowe modele samochodów bazę diagnostyczną oraz nowe funkcje dla pojazdów już istniejących.

Dla każdego modelu testera baza danych rozszerzona została o te same opcje. Zmienione zostały natomiast opcje dotyczące obsługi testerów – indywidualnie pod każdy rodzaj testera. Poniżej najważniejsze z nich:
- przycisk Home – w trakcie diagnozy i pomiarów funkcja przycisku jest nieaktywna,
- menu parametrów – można je teraz zamykać bez wyboru kanału,
- użytkownik – nazwisko mechanika (nazwa użytkownika) zostało ukryte, można je wyświetlać, klikając symbol użytkownika,

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet