Homologacja ECE R-90

Wszechstronnie przetestowane – tak najkrócej można przybliżyć regulacje obowiązujące produkt, który gwarantuje nam jakość potwierdzoną homologacją przez akredytowane laboratoria. Poprawka 02 do Regulaminu EKG ONZ nr 90 rozszerza zakres jego obowiązywania na tarcze i bębny hamulcowe.

Podczas niedawno zakończonych targów Automechanika 2014 dało się zauważyć pewną regułę. Debiutujące propozycje w dziedzinie układów hamulcowych stanowiły kompletne oferty, więc tarcze prezentowano najczęściej w towarzystwie klocków. Przypadek? Zdecydowanie nie, bo też z każdym kolejnym spotkaniem branży automotive zobowiązania wobec producentów układów ciernych będą rosły. Nietrudno odnieść wrażenie, że celem nadrzędnym obowiązujących regulacji i tych, które (dziś) odłożono w czasie jest możliwie pełna unifikacja procedur laboratoryjnych, których zwieńczeniem jest proces homologacji tarcz hamulcowych, klocków, okładzin i bębnów hamulcowych.
- Seria poprawek 02 Regulaminu 90, która weszła w życie 28 października 2011 roku, wprowadziła wymóg homologacji również dla tarcz i bębnów hamulcowych. W tej chwili nie jest on wymagany – mówi dr inż. Tomasz Orłowski, kierownik działu badań i rozwoju, Lumag Sp. z o.o. - Producenci tarcz i bębnów dostali czas na wykonanie homologacji oraz wdrożenie zmian w systemach jakości. Wg TÜV Nord w Niemczech nie ustalono daty wymagania homologacji od producentów tarcz i bębnów z powodu ogromu pracy do wykonania. W tej chwili obowiązują tam tylko stare wymagania typu ABE. Obecnie obowiązuje Dyrektywa Komisji nr 98/12/WE z dnia 27 stycznia 1998 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 71/320/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do układów hamulcowych niektórych kategorii pojazdów silnikowych i ich przyczep. Załącznik XV tej dyrektywy zawiera w sobie Regulamin 90 z pominięciem testów i wymagań dla pojazdów...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet