Diagnozowanie układu jezdnego pojazdu samochodowego (3)

W poprzednich częściach artykułu przedstawiono strukturę układu jezdnego, zakres jego diagnozowania, kryteria oceny stanu technicznego oraz metody jego diagnozowania. W tej części opisano wybrane urządzenia do diagnozowania układu jezdnego samochodu.

Do oceny stanu technicznego układu jezdnego stosuje się następujące przyrządy i urządzenia:
- przyrządy do wykrywania luzów,
- urządzenia do wykrywania uszkodzeń wewnętrznych opon,
- przyrządy do pomiaru bicia koła (obręczy i opony),
- przystawki napędowe do wykrywania niewyważenia kół nienapędzanych,
- wyważarki do kół jezdnych,
- linie do obsługiwania i diagnozowania kół.
[img_full]12863|Tabela 1. Zalecane rodzaje ruchów płyt szarpiących stosowane do wykrycia luzów w wybranych elementach podwozia pojazdu.[/img_full]
Urządzenia do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi
Podczas określania stanu technicznego pojazdu istotną rolę odgrywa umiejętność oceny luzów w elementach układów podwozia. W celu ułatwienia oceny luzów w elementach układów podwozia pojazdu wykorzystuje się urządzenia nazywane szarpakami lub detektorami luzów (rys. 1). Urządzenia te umożliwiają wymuszanie szarpnięć kołami jezdnymi w celu określenia metodą organoleptyczną luzów w elementach układów jezdnego, zawieszenia i kierowniczego unieruchomionego pojazdu. Takie urządzenia wchodzą w skład obowiązkowego wyposażenia stacji kontroli pojazdów i pełnią funkcję pomocniczą przy ocenie luzów w elementach układów podwozia.
[gallery] [/gallery]
Detektor luzów zbudowany jest z dwóch zespołów płyt napędzanych siłownikami hydraulicznymi lub pneumatycznymi, na których są stawiane koła pojazdu. Płyty te wykonują krótkie przemieszczenia (obroty) w różnych kierunkach i powodują poziome ruchy koła oraz wszystkich elementów z nim związanych.
Ze względu na przeznaczenie rozróżnia się następujące odmiany tych urządzeń:
- do wymuszania szarpnięć kołami w pojazdach o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) do 3,5 t,
- do wymuszania szarpnięć kołami w pojazdach o dmc powyżej 3,5 t,
- uniwersalne (wykorzystywane podczas kontroli luzów w pojazdach o dmc do 3,5 t i powyżej 3,5 t).

Ze względu na rodzaj napędu rozróżnia się urządzenia szarpiące z napędem hydraulicznym lub z napędem pneumatycznym. W przypadku urządzeń do badania luzów w pojazdach o dmc do 3,5 t najczęściej stosuje się pneumatyczne zasilanie robocze. Natomiast w urządzeniach uniwersalnych i przeznaczonych do kontroli pojazdów o dmc ponad 3,5 t na ogół występuje zasilanie hydrauliczne (większa płynność ruchu płyt, mniejsze wymiary siłowników).
Urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi samochodu składa się z następujących zasadniczych zespołów:
- dwóch niezależnych zespołów płyt do wymuszania szarpnięć kołami (rys. 2),
- zespołu sterującego (szafka sterująca i halogenowa lampa sterująca) – rys. 3,
- zespołu zasilającego składającego się z zasilacza hydraulicznego i rozdzielacza z układem elektrozaworów (rys. 4),
- przyrządu do blokowania pedału hamulca.

Oddzielny zespół zasilający nie występuje w przypadku urządzeń z napędem pneumatycznym, które są zasilane z sieci sprężonego powietrza stacji kontroli pojazdów oraz urządzeń instalowanych w płytach najazdowych podnośników (wykorzystuje się układ zasilania podnośnika).
W tego typu urządzeniach istotne jest sterowanie płytami oraz odpowiednia koordynacja ich ruchu. Każdy zespół płyty powinien wymuszać następujące ruchy koła jezdnego pojazdu:
- ruch skrętny i ruch w kierunku poprzecznym względem osi podłużnej stanowiska (dla urządzeń do wymuszania szarpnięć kołami w pojazdach o dmc do 3,5 t),
- ruch...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet