Diagnozowanie układu jezdnego pojazdu samochodowego (2)

W pierwszej części artykułu przedstawiono strukturę układu jezdnego oraz zakres jego diagnozowania i kryteria oceny stanu technicznego. W tej części opisano metody diagnozowania układu jezdnego samochodu.

[gallery] [img]12542|Rys. 3. Charakterystyczne przykłady zużycia bieżnika opony [3]: a – za niskie ciśnienie powietrza w ogumieniu, b – za wysokie ciśnienie powietrza w ogumieniu, c – za mały kąt pochylenia koła, d – za duży kąt pochylenia koła, e – za mała zbieżność kół, f – niewyważenie statyczne koła, g – niewyważenie dynamiczne koła.|[/img] [img]12543|Rys. 4. Pomiar bicia opony i obręczy [2]: a – pomiar bicia promieniowego opony, b – pomiar bicia osiowego opony, c – pomiar bicia osiowego obręczy, d – pomiar bicia promieniowego obręczy.|[/img] [img]12544|Rys. 5. Zasada usuwania niewyważenia statycznego koła jezdnego (opis oznaczeń w tekście) [1].|[/img] [img]12545|Rys. 6. Zasada usuwania niewyważenia dynamicznego koła jezdnego (opis oznaczeń w tekście) [1].|[/img][/gallery]
Metody diagnozowania

Do oceny stanu technicznego układu jezdnego samochodu stosuje się następujące metody:
- organoleptyczne,
- przyrządowe,
- trakcyjne.

1. Metody organoleptyczne
Metody organoleptyczne polegają na wykonaniu oględzin zewnętrznych układu jezdnego, ocenie wartości luzów w poszczególnych parach kinematycznych (w łożyskach piast kół i sworzniach zwrotnicy), ocenie hałaśliwości pracy piast kół.

Oględziny zewnętrzne
Zasadniczym celem oględzin zewnętrznych jest sprawdzenie kompletności układu, pewności połączeń, stanu zewnętrznego elementów. Pęknięcia oraz nadmierne zużycie i odkształcenie elementów, wycieki smaru z piast kół są niedopuszczalne.
Podczas oględzin kół jezdnych należy zwrócić uwagę na:
- zgodność użytych opon i obręczy z wymaganiami wytwórcy pojazdu,
- prawidłowość wzajemnego ułożenia opon i obręczy po zmontowaniu,
- głębokość rzeźby bieżnika,
- charakter zużycia bieżnika,
- liczbę, wymiary i rozmieszczenie uszkodzeń na obwodzie opon,
- uszkodzenia i deformacje obręczy i tarcz kół.

Dobór właściwego ogumienia do pojazdu jest bardzo istotną sprawą dla bezpieczeństwa, komfortu i ekonomiczności eksploatacji. Dlatego na każdej oponie jest trwałe oznakowanie (rys. 1) zawierające informacje umożliwiające dokonanie wyboru optymalnych opon do pojazdu w przewidywanych warunkach eksploatacji. Oceniając prawidłowość doboru ogumienia dla danego samochodu, trzeba sprawdzić nie tylko zgodność wymiarową opon, ale również konstrukcję opony, jej nośność, zakres dopuszczalnej prędkości i rodzaj bieżnika. Istotna jest także data produkcji opony.
Zgodnie z wymaganiami norm międzynarodowych, podstawowe oznakowanie opony powinno zawierać niżej wymienione elementy (rys. 2).
[skip_main_image]
[img_full]12549|[/img_full]
1. Określenie rozmiaru i konstrukcji opony, na przykład:
gdzie:
a – szerokość przekroju poprzecznego opony [mm lub cale];
b – wskaźnik profilu, czyli stosunek wysokości przekroju do szerokości przekroju poprzecznego opony [%];
c – kod konstrukcji opony: kreska lub D – opona diagonalna, B – opona diagonalna z opasaniem, R – opona radialna;
d – średnica osadzenia opony na obręczy (cale).

2. Indeks nośności koła LI podawany kodem cyfrowym (tabela 1), określający dopuszczalne obciążenie opony przy maksymalnej prędkości i ciśnieniu. Na przykład wartość 91 odpowiada nośności 615 kg. Na oponach do samochodów dostawczych i ciężarowych podaje się dwie wartości indeksu nośności (np. 110/108). Pierwszy indeks 110 jest nośnością opony na kole pojedynczym (1060 kg), a drugi 108 oznacza nośność tej samej opony zamontowanej na kołach bliźniaczych (1000 kg). Nośność opony może być również opisana liczbą PR (Ply Rating), która określa umowną liczbę warstw kordu bawełnianego odpowiadającą wytrzymałości osnowy oznakowanej opony (np. 14 PR).

3. Symbol dopuszczalnej prędkości SI podawany kodem literowym (tabela 2), określający maksymalną prędkość, przy której może być eksploatowana opona. Na przykład symbol L oznacza maksymalną prędkość eksploatacji opony 120 km/h, S – 180 km/h, H – 210 km/h.

4. Określenie charakterystyki opony, na przykład Tubetype, Tubeless – opona odpowiednio dętkowa i bezdętkowa, Inside (Interior) i Qutside (Exterior) – wewnętrzna i zewnętrzna strona pojazdu dla opony z bieżnikiem asymetrycznym, Rotation...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet