Najwięcej skarg na ubezpieczenia komunikacyjne

Co na to warsztat? W marcu br. Rzecznik Ubezpieczonych opublikował raport podsumowujący ilość i kategorię skarg, które wpłynęły do niego w ciągu całego 2013 roku. Tak jak w poprzednich latach najliczniejsza grupa skarg odnosiła się do ubezpieczeń komunikacyjnych – 8522 skargi, co stanowiło 51,6% ogółu spraw.

Dla porównania w roku 2012 liczba ta wynosiła 8106 skarg (53,1%). Oznacza to, że procentowy udział grupy skarg odnoszących się do problematyki ubezpieczeń komunikacyjnych uległ zmniejszeniu o 1,5%, natomiast liczbowo ich grupa wzrosła o 416 skarg.
Poniżej prezentujemy wycinek raportu Rzecznika Ubezpieczonych odnoszący się do ubezpieczeń komunikacyjnych. Pełna wersja raportu dostępna jest na stronie: www.rzu.gov.pl.

W 2013 r. liczba skarg odnosząca się do obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wzrosła o 1993 sprawy. Procentowy ich udział uległ zwiększeniu w stosunku do analogicznego okresu minionego roku o 9,7%.
W zakresie tej grupy skarg najczęściej zgłaszane zastrzeżenia dotyczyły uzyskania pełnej rekompensaty za wynajem pojazdu zastępczego oraz sposobu likwidacji szkody poprzez nieuprawnione kwalifikowanie jej jako szkody całkowitej. Skarżący wskazywali, że ubezpieczyciele często zaniżają wartość pojazdu w stanie sprzed szkody, a zawyżają wartość wraku/pozostałości, nie udzielając jednocześnie pomocy w ich zbyciu za ustaloną przez zakład ubezpieczeń cenę. Zgłaszane problemy dotyczyły również m.in. prawa osoby poszkodowanej do decydowania o wyborze części stosowanych do naprawy pojazdu, zasadności stosowania przez ubezpieczycieli amortyzacji części, problematyki wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu, kosztów związanych z holowaniem i parkowaniem pojazdu, żądania przedstawienia faktur źródłowych stwierdzających rodzaj i źródło nabycia części zamiennych stosowanych przy naprawie pojazdu, obniżania przez zakład ubezpieczeń stawek za roboczogodziny oraz szeregu problemów związanych z uwzględnieniem w ramach odszkodowań podatku VAT.
[img_full]12348|Tematyka skarg z...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet