– system zarządzania bhp

Czy pracodawca ma obowiązek wprowadzić System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy?

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy to system wywodzący się z filozofii TQM (Total Quality Menagement), której podstawowym założeniem było uwzględnianie w zarządzaniu działalnością organizacji (przedsiębiorstwa) wszystkich podsystemów i elementów składających się na system zarządzania. Zarządzanie według tej filozofii polega na ciągłym ulepszaniu wszystkich elementów działalności organizacji i obejmuje:
- identyfikację kluczowych zagadnień działalności organizacji oraz wyznaczaniu celów i standardów jakości działań;
- dobór metod do realizacji celów według określonych standardów oraz procedur i podejmowanie działań mających za zadanie wykonywanie założonych celów;
- mierzenie uzyskanych osiągnięć;
- ocenę i podejmowanie odpowiednich działań naprawczych lub korygujących.

Pełną praktyczną realizacją systemu zarządzania przedsiębiorstwem jest Zintegrowany System Zarządzania składający się z integralnych, mogących samodzielnie funkcjonować podsystemów zarządzania, w których zastosowano kryterium wspólnych cech. Elementy (podsystemy) tworzące Zintegrowany System Zarządzania to:
- System Zarządzania Jakością – według Polskiej Normy PN-EN ISO 9000:2001;
- System Zarządzania Środowiskiem – według Polskiej Normy PN-EN ISO-14001:1998;
- System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – według Polskiej Normy PN-N-18001:2004.

Ocena ryzyka zawodowego
Jedną z podstawowych procedur stanowiącą szkielet Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy jest identyfikacja...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet