Prawnik radzi – badania lekarskie

Czy pracodawca może nie dopuścić pracownika do pracy i skierować go na badania lekarskie w sytuacji, kiedy w stosunku do pracownika powracającego do pracy po nieobecności z powodu choroby trwającej krócej niż 30 dni pracodawca posiada wątpliwości co do jego stanu zdrowia, a zaświadczenie lekarskie pracownika nie straciło swojej ważności?

Przepisy art. 229 k.p. rozróżniają profilaktyczne badania lekarskie:
- wstępne,
- okresowe,
- kontrolne.

Wstępnym badaniom lekarskim podlega osoba przyjmowana do pracy, pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy oraz inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Do wykonywania badań okresowych i kontrolnych zobligowani są pracownicy po podjęciu zatrudnienia.
Badania kontrolne są wykonywane u pracownika, który był niezdolny do pracy dłużej niż 30 dni.
Okresowym badaniom lekarskim podlegają pracownicy, których poprzednie orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku, traci ważność. Data następnego badania jest podana na zaświadczeniu lekarskim dopuszczającym pracownika do pracy i zależy m.in. od rodzaju wykonywanej pracy.
Przepisy prawa pracy nie zawierają wprost regulacji stanowiącej podstawę prawną do skierowania pracownika na badania okresowe w przypadku, gdy posiada on ważne zaświadczenie lekarskie.
Zgodnie jednak z dyspozycją zawartą w normie przepisu art. 15 k.p. (powtórzoną w art. 94 pkt 4 k.p.) pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Oznacza to, że...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet