Stary, nowy czy oba naraz? – zakup stacji pod kątem czynnika

Dyskutując na temat układów klimatyzacji, nie sposób pominąć bardzo ważnego faktu, że w roku 2013 zjechały z taśm montażowych pierwsze modele aut wyposażonych w nowy czynnik R1234yf. Stało się to z 2-letnim opóźnieniem, ale jednak.

Czynnik R1234yf jest zgodny w około 95% z R134a, ale jest gazem toksycznym i palnym, więc wymaga zachowania większych środków ostrożności. Należałoby sobie przypomnieć powód powstania nowego czynnika, który wprowadził tyle zamieszania na rynku. W 2006 roku została uchwalona Dyrektywa Unii Europejskiej mówiąca o tym, że od roku 2011 będzie można stosować w układach klimatyzacji tylko i wyłącznie czynnik, którego GWP (Współczynnik Globalnego Ocieplenia) jest mniejszy niż 150, podczas gdy dotychczasowy R134a ma GWP około 10-krotnie większe. Nowy R1234yf ma GWP = 4, ale niestety jest palny według norm określających przynależność danego produktu do środków niebezpiecznych (w szczególności łatwopalnych). Niestety, stało się tak, mimo że palność R1234yf jest nieporównywalnie mniejsza od benzyny, oleju napędowego czy LPG standardowo stosowanych w każdym pojeździe. Jednak podczas spalania R1234yf powstają toksyczne związki niebezpieczne dla zdrowia człowieka i to jest powodem powstawania kontrowersji związanych z zasadnością jego stosowania. Dodatkowym istotnym aspektem jest cena czynnika, która wynosi prawie 1000 zł za kg i wpływa na utrudniony dostęp do czynnika, podnosząc drastycznie koszty naprawy układu klimatyzacji.
[skip_main_image]
Nowy czynnik chłodzący stawia nowe wymagania urządzeniom do obsługi klimatyzacji. Ze względu na koszty dużego znaczenia nabiera precyzja w odmierzaniu ilości...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet