Bosch dla edukacji – dyskusja o szkolnictwie

Pod koniec stycznia br. w siedzibie firmy Bosch w Warszawie odbyła się dyskusja o efektach wprowadzonej w 2012 r. reformy szkolnictwa zawodowego.

Przy jednym stole zasiedli m.in. przedstawiciele resortu edukacji, dyrektorzy średnich szkół technicznych oraz pracodawcy – firmy Festo, Robert Bosch i Inter Cars. Spotkanie było okazją do wymiany obserwacji i pierwszych doświadczeń po wprowadzeniu reformy szkolnictwa zawodowego w Polsce. Uczestnicy zgodzili się, że wdrażane od 2012 r. zmiany powinny unowocześnić szkolnictwo zawodowe poprzez wprowadzenie dualnego systemu nauczania opartego na praktycznym zdobywaniu umiejętności w zakładach pracy oraz poprzez dostosowanie programu nauczania do aktualnych potrzeb rynku i przedsiębiorców.
Ciągle nierozwiązanym problemem pozostaje praktyczna nauka zawodu, możliwa w wielu...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet