Zmiany w SKP na przełomie lat

Wszystkie pojazdy samochodowe uczestniczące w ruchu drogowym z udziałem innych uczestników muszą zapewniać w trakcie całego okresu eksploatacji odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Dlatego też zgodnie z obowiązującymi przepisami na każdego właściciela pojazdu samochodowego nałożony jest obowiązek poddawania pojazdu okresowym badaniom technicznym. Przeprowadzane są one w odpowiednio przygotowanych do tego celu placówkach usługowych, którymi są stacje kontroli pojazdów, nadzorowane przez właściwe organy administracji państwowej.

W ostatnich dwóch dekadach w znaczący sposób wzrosła liczba funkcjonujących na rynku tego typu punktów wykonujących okresowe badania techniczne pojazdów. W okresie tym istotnym zmianom podlegały przepisy dotyczące samego ich funkcjonowania, sposobu przeprowadzania badań technicznych oraz zakresu wymaganego wyposażenia technologicznego i kontrolno-pomiarowego. Powodem zmian w przepisach było przede wszystkim wprowadzanie w produkowanych pojazdach samochodowych coraz to nowych rozwiązań konstrukcyjnych poszczególnych układów oraz podzespołów.
[gallery] [/gallery]
Efektem takich zmian było wprowadzenie do niezbędnego wyposażenia stacji kontroli pojazdów kilku nowych, niewymaganych poprzednio urządzeń kontrolno- -pomiarowych. Zmiany w zakresie wyposażenia spowodowane były w tym czasie również wprowadzaniem na bieżąco na rynek nowoczesnych urządzeń kontrolno-pomiarowych, wykorzystujących coraz doskonalsze metody pomiarowe. Na przełomie lat zmianom na stacjach kontroli pojazdów podlegały także wymagania dotyczące wykształcenia, odbytych szkoleń oraz praktyki zawodowej w stosunku do przeprowadzających badania techniczne diagnostów.
Obecne przepisy regulujące wymogi formalno-prawne związane z funkcjonowaniem stacji kontroli pojazdów obejmują:
- kwestie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- zagadnienia związane z rodzajem i uprawnieniami poszczególnych stacji kontroli pojazdów,
- sprawy dotyczące uprawnień zatrudnionych diagnostów,
- uwarunkowania ogólne i technologiczne obiektu i terenu wokół niego,
- warunki tworzenia stanowisk kontrolno-pomiarowych i ich wyposażenia w sprzęt kontrolno-pomiarowy.

Pod względem rodzajów i uprawnień stacji kontroli pojazdów obecnie obowiązujące przepisy w naszym kraju wyróżniają:
- okręgowe stacje kontroli pojazdów,
- podstawowe stacje kontroli pojazdów.
Okręgowe stacje kontroli pojazdów upoważnione były w przeszłości i są nadal upoważnione do wykonywania pełnego zakresu kontroli wszystkich pojazdów drogowych. Podstawowe stacje kontroli pojazdów upoważnione były...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet