Badania techniczne w świetle statystyki

Dla osoby zajmującej się badaniem rynku motoryzacyjnego w Polsce największym problemem jest dostęp do wiarygodnych danych. Bo czy wiarygodnymi mogą być dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców?

W bazie znajduje się bardzo dużo pojazdów, które dawno już po drogach nie jeżdżą. Zafałszowuje to dane o ilości pojazdów i wprowadza w błąd, postarzając nasz park samochodowy. Musimy więc opierać się na szacunkach niezależnych instytucji badających nasz rynek lub na własnych badaniach statystycznych. Badania te przeprowadza się na pewnej (niedużej) grupie pojazdów, więc zawsze mogą być obarczone błędem. W dalszej części referatu wykorzystano zarówno dane oficjalne prezentowane przez CEPiK, dane zgromadzone przez Urząd Miasta Gdańsk, ale również dzięki uprzejmości dziesiątek stacji kontroli pojazdów z całej Polski.

[img_full]11060|Rys. 1. Liczba pojazdów a liczba SKP. (dane Moto Focus i źródła własne STM).[/img_full]
Ilość pojazdów a ilość SKP
Według danych dostępnych w CEPiK liczebność parku samochodowego w Polsce nieustannie rośnie. Gdy w 2004 roku wchodziliśmy do UE, w Polsce oficjalnie zarejestrowanych było 16,7 mln samochodów, a według szacunków po drogach jeździło wówczas około 11,7-13 mln samochodów (dane te są danymi szacunkowymi zebranymi z różnych źródeł). Dziś mamy zarejestrowanych ponad 24 mln pojazdów. Podkreślam, że dane te dotyczą pojazdów zarejestrowanych. Według danych Moto Focus ilość pojazdów poruszających się po drogach wynosi na dzień dzisiejszy około 17,7 mln. W tym samym czasie liczba stacji kontroli pojazdów wzrosła z 3500 do ponad 4000. Ale czy te dane są do końca prawdziwe? Brak jest w Polsce organizacji, która dysponuje wiarygodnymi danymi o ilości SKP funkcjonujących obecnie na terenu całego kraju. Transportowy Dozór Techniczny posiada dokładną liczbę wydanych poświadczeń SKP, jednak liczba ta nie świadczy o liczbie działających SKP, a jedynie o liczbie wydanych poświadczeń.

[img_full]11061|Rys. 2. Liczba zarejestrowanych pojazdów a liczba przeprowadzonych badań technicznych. (Dane UM Gdańsk).[/img_full]
Analiza badań technicznych
Analizując liczbę badań technicznych wykonywanych przez SKP na przykładzie miasta Gdańsk można dojść do wniosku, że wzrost liczby zarejestrowanych pojazdów nie przekłada się na wzrost liczby badań technicznych. Jest to oczywiście błędny wniosek, ale wyjaśnienia wymaga fakt, dlaczego na tym terenie wykonywanych jest tak mało badań technicznych. Dlaczego tylko około 50% zarejestrowanych tam pojazdów wykonuje obowiązkowe badania techniczne w miejscowych stacjach?
Przyjmując, że oficjalne dane dotyczące ilości zarejestrowanych pojazdów zawyżane są o około 20-25%, że część pojazdów jest nowych, więc przez trzy lata nie wykonują badań technicznych, to nadal wg szacunków bez legalnych przeglądów technicznych jeździ następne ponad 20% pojazdów! Bez pełnych i wiarygodnych danych nie można w pełni bezbłędnie ocenić skali tego problemu. Bez sprawnego i szczelnego systemu nie wiemy, ile pojazdów jeździ bez ważnego badania technicznego. A jak przedstawia się rozkład ilości badań technicznych na poszczególne SKP w regionie? Ilość badań technicznych w regionie nie rozkłada się równomiernie na poszczególne SKP. Dotyczy to szczególnie stacji nowo otwartych. W Gdańsku w latach 2009 – 2011 przybyło 11 nowych SKP, co stanowi 26% ilości stacji w tym regionie. W tym czasie wykonały one tylko 14,5 tys. badań technicznych, co stanowi 11% wszystkich badań wykonanych na tym terenie.
Liczba pojazdów zarejestrowanych w Gdańsku w latach 2009-2012 wzrosła z 271 tys. pojazdów do prawie 300 tys., przy czym nie spowodowało to ani znaczącego wzrostu ogólnej liczby badań technicznych, ani też spadku negatywnych...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet