Magistrale transmisji danych w pojazdach samochodowych

Postęp technologiczny i ciągły, a zarazem bardzo dynamiczny rozwój techniki motoryzacyjnej doprowadziły do błyskawicznego wprowadzania systemów i układów opartych na sterowaniu mikroprocesorowym we współczesnych konstrukcjach pojazdów samochodowych.

Poprzez wprowadzenie do konstrukcji pojazdów nowych układów zasilania silnika, systemów zwiększających bezpieczeństwo czynne i bierne, a także wszelkich modułów komfortu konieczne okazało się zastosowanie takich połączeń pomiędzy tymi wszystkimi systemami, w których mogłaby w sposób ciągły występować szybka i pewna wymiana informacji między nimi. Ze względu na ilość niezbędnych układów elektronicznych w konstrukcjach pojazdów oraz to, że poszczególne układy elektroniczne współpracują z pozostałymi systemami w sposób ciągły poprzez odbiór, przetwarzanie i przesyłanie dalej informacji do kolejnych układów lub elementów wykonawczych w czasie rzeczywistym, systemy te nie mogą już mieć tradycyjnej instalacji i okablowania, przy którym dla każdego rodzaju informacji i kierunku jej przepływu niezbędny był oddzielny przewód. Przy tak dużej liczbie układów i systemów elektronicznych powodowałoby to konieczność krzyżowania się połączeń, wzrost długości przewodów, a także złącz, doprowadzając do spadku niezawodności całego układu.

Niezbędne okazało się więc wprowadzenie rozwiązania połączeń układów umożliwiającego przesyłanie informacji i danych w zależności od konkretnych potrzeb i aktualnych wymagań w danym pojeździe. Możliwości takie dało wprowadzenie do konstrukcji pojazdów magistrali przesyłania danych, które poza znacznie wyższą niezawodnością i wystarczająco dużą szybkością przesyłania znacznych ilości informacji zapewniają również zdecydowanie mniejszy wpływ niesprzyjających warunków mikroklimatycznych i wibracji oddziałujących na przewody. Wprowadzenie w pojazdach magistrali (sieci transmisji danych) ograniczyło w znaczny sposób ciężar całości niezbędnego dotychczas okablowania i złącz, a także i zajmowanej przestrzeni. Magistrala danych w samochodzie jest po prostu siecią komputerową, która łączy różne urządzenia sterujące za pomocą wiązki składającej się z dwóch lub trzech przewodów. Do transmisji danych wykorzystywane mogą być zarówno przewody elektryczne, jak i światłowody. Zaletą stosowania magistrali transmisji danych jest stosowanie sygnałów cyfrowych przesyłania informacji opartych na dwóch poziomach napięć odpowiadających sygnałom logicznym „0” i „1”, odpornych na wpływ zewnętrznych pól elektromagnetycznych, mających charakter analogowy. Przesyłanie sygnałów cyfrowych zapobiega także opóźnieniom w transmisji. Teoretycznie do przesyłania informacji w magistrali wystarczyłby właściwie jeden przewód,...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet