Zatrucia środkami chemicznymi w warsztacie

– dbajmy o zdrowie! Warsztat samochodowy jest miejscem pracy, w którym występują różne zagrożenia, czyli czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe dla zdrowia, a nawet życia, na które narażeni są pracownicy w trakcie wykonywania czynności zawodowych. Czynniki niebezpieczne mogą być przyczyną nagłych urazów związanych z wypadkiem przy pracy, a szkodliwe i uciążliwe doprowadzić mogą do rozmaitych schorzeń.

Ze względu na specyficzne środowisko pracy panujące w warsztacie samochodowym, czyli obecność paliwa (benzyn oraz oleju napędowego), spalin silnikowych, różnego rodzaju smarów i olejów, płynów eksploatacyjnych, a także wszelkiego rodzaju rozpuszczalników, klejów i produktów lakierniczych pracownicy w sposób mniej lub bardziej długotrwały narażeni są na ich szkodliwe oddziaływanie. Wszystkie te substancje chemiczne mają działanie:
- toksyczne (trujące),
- drażniące,
- uczulające,
- rakotwórcze.

Trujące dla organizmu człowieka substancje chemiczne przenikają do organizmu pracownika warsztatu samochodowego poprzez drogi oddechowe, skórę i błony śluzowe, a także przez układ pokarmowy. W zależności od specyfiki i zakresu świadczonych w sektorze usług motoryzacyjnych prac substancje trujące występują w postaci gazów, dymów, pyłów lub par. Przy niektórych procesach technologicznych związanych z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych intensywność ich powstawania i docierania do organizmu człowieka jest znacznie podwyższona. Do procesów tych z pewnością zaliczyć trzeba: spawanie, przy którym wydzielają się w nadmiernych ilościach tlenki metali oraz nakładanie powłok lakierniczych, przy których przedostają się do otoczenia węglowodory, sole kwasów organicznych, estry i inne związki chemiczne.

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet