Współpraca partnerska pomiędzy NTN-SNR a HAZET-WERK

Nawiązana w 2011 r. pomiędzy NTN-SNR Roulements a HAZET-WERK współpraca partnerska w zakresie marketingu, ograniczona do tej pory do terytorium Niemiec, w roku 2012 rozszerzona została o pozostałe kraje. Oficjalne rozpoczęcie wspólnych działań na skalę międzynarodową miało miejsce podczas ubiegłorocznych targów Automechanika we Frankfurcie.

Celem tej współpracy jest nieustanne wykorzystywanie synergii oraz technicznego know-how obu partnerów: NTN-SNR Roulements jako eksperta od łożysk samochodowych, a HAZET – od narzędzi do łożysk tych montażu i demontażu. Firmy opracowały wspólnie ulotkę o zestawach łożysk do kół NTN-SNR oraz specjalnych narzędziach HAZET do ich montażu. Jej treścią...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet