Diagnozowanie oświetlenia zewnętrznego pojazdu (cz. 1)

Prawidłowe działanie instalacji oświetleniowej pojazdu ma szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Skuteczność działania urządzeń oświetleniowych zależy od ich prawidłowego zamontowania, właściwego użytkowania i obsługiwania.

W procesie eksploatacji instalacji oświetleniowej pojazdu szczególne znaczenie przypada, oprócz konserwacji, okresowym i doraźnym badaniom diagnostycznym. Wymagania norm dotyczą tylko nowych urządzeń świetlnych. Obowiązujące przepisy określają warunki techniczne dopuszczenia pojazdu do ruchu, w tym m.in. rodzaj, ilość i rozmieszczenie świateł, barwę i widoczność świateł oraz zasięg oświetlenia.
Elementy instalacji oświetleniowej wchodzą w skład wyposażenia elektrycznego pojazdu samochodowego. Podstawowe ich zadania polegają na:
- zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu,
- kontroli działania mechanizmów,
- zapewnieniu wygody jazdy.

1. Zakres diagnozowania
Własności świetlne reflektorów i lamp pogarszają się z wielu przyczyn. Badania wskazują na znaczny spadek skuteczności świetlnej świateł reflektorów w funkcji czasu eksploatacji. Żarówki w urządzeniach świetlnych tracą pierwotny strumień świetlny na skutek odparowania wolframu z żarnika i osadzania się go na wewnętrznej stronie bańki szklanej. Bańka zaciemnia się i zmniejsza przepuszczalność światła. Jednocześnie z powodu zmniejszenia się przekroju skrętki żarnika (na skutek odparowania wolframu) i związanego z tym zwiększenia rezystancji maleje natężenie prądu przepływającego przez żarówkę, powodując zmniejszenie rzeczywistej mocy żarówki.
Drugim ważnym czynnikiem spadku skuteczności świateł jest zmniejszanie przepuszczalności światła przez klosze lamp oraz zmatowienie odbłyśnika będące efektem porysowania powierzchni zewnętrznej, pokrycia kurzem i brudem oraz oddziaływania warunków atmosferycznych. Po okresie 5 lat eksploatacji spadek własności świetlnych może osiągnąć 10-25%. Zanieczyszczenie wewnętrznych (na skutek nieszczelności) i zewnętrznych powierzchni kloszy brudem i błotem, zwłaszcza w czasie jazdy w deszczu, może doprowadzić do utraty 60% własności świetlnych, szczególnie tylnych lamp. Zanieczyszczenie reflektorów powoduje zmniejszenie zasięgu świateł, zwiększenie efektu olśnienia, a w czasie mgły rozproszenie światła, co pogarsza i utrudnia warunki ruchu (rys. 1). Zanieczyszczenie kloszy świateł sygnałowych (kierunkowskazów, pozycyjnych i hamowania) powoduje zmniejszenie ich skuteczności świetlnej, a przez to zagrożenie najechania na pojazd niedostatecznie widoczny dla innych użytkowników drogi. Zjawisko to bardzo często występuje w warunkach dużego natężenia ruchu. Żywotność i skuteczność świetlna w znacznym stopniu zależą od napięcia zasilającego. Należy zwrócić uwagę na częste występowanie zbyt małego napięcia zasilania żarówek lub niedostateczne połączenie z masą pojazdu występujące szczególnie w starszych pojazdach. Żarnik osiąga mniejszą temperaturę, maleje strumień świetlny, a jego barwa przesuwa się w kierunku światła czerwonego. Przykładowo spadek napięcia z 13,5 do 11 V powoduje zmniejszenie strumienia świetlnego prawie o 50% (dla żarówki 21 W). Jeżeli napięcie jest zbyt wysokie, to mamy do czynienia z przypadkiem odwrotnym. Strumień świetlny zwiększy się, barwa światła przesunie się w kierunku niebieskiej, ale żywotność żarówki zmniejszy się nawet o połowę (rys. 2). Z tego powodu w niektórych pojazdach instaluje się oporniki wstępne, aby napięcie zasilające nie przekroczyło zalecanej wartości.

Jedną z bezpośrednich przyczyn nieprawidłowego działania, zwłaszcza reflektorów, jest zmiana ich położenia podczas jazdy wskutek drgań i wstrząsów. Nieprawidłowe...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet