Diagnozowanie układu hamulcowego pojazdu samochodowego (cz. 10)

W poprzednich częściach tego cyklu opisano rodzaje i zadania układów hamulcowych, strukturę układów hamulcowych, wymagania prawne dotyczące układów hamulcowych, parametry diagnostyczne i kryteria oceny stanu technicznego tych układów, metody diagnozowania układów hamulcowych oraz wybrane przyrządy do ich diagnozowania (do kontroli wstępnej, do diagnozowania instalacji pneumatycznej, do badania sił hamowania, do kontroli hamulca najazdowego przyczepy i do sprawdzania urządzenia przeciwblokującego ABS). W tej części przedstawimy uniwersalne stanowiska do kontroli zespołów i przyrządy do badań trakcyjnych hamulców.

[img_full]12030|19063|dr inż. Kazimierz Sitek|right[/img_full] 1. Uniwersalne stanowiska do badania zespołów
Do przeprowadzenia kompleksowych badań diagnostycznych zespołów powietrznych służą uniwersalne stanowiska, które dzięki swemu bogatemu wyposażeniu umożliwiają szczegółową ocenę prawidłowości ich działania. Odpowiednie podłączenie badanych zespołów pozwala na uzyskanie warunków odpowiadających rzeczywistym warunkom ich pracy w pojeździe samochodowym. Stanowiska do badań zespołów powietrznych można podzielić na: stanowiska do sprawdzania sprężarek i uniwersalne stanowiska do badań zespołów powietrznych.

1.1. Stanowiska do badania sprężarek
Przykładem tego rodzaju stanowiska, służącego do sprawdzania parametrów technicznych sprężarek, jest stanowisko AB-717 konstrukcji PIMOT-u. Urządzenie przeznaczone jest do oceny stanu technicznego sprężarek powietrza wymontowanych z pojazdu. Pozwala również na przeprowadzenie docierania sprężarek po naprawie głównej. Ma tak skonstruowane mechanizmy mocowania i napędu, aby przy wykorzystaniu specjalnego oprzyrządowania możliwe było badanie sprężarek różnych typów.
Stanowisko składa się z dwóch segmentów: napędowo-mocującego i sterująco-pomiarowego. Podział ten ma na celu wyeliminowanie wpływu drgań pracującej sprężarki i silnika napędowego na segment sterująco-pomiarowy. Segment napędowo-mocujący składa się z następujących układów: napędowego, mocującego, smarowania, chłodzenia wodnego i chłodzenia powietrznego oraz regulacji ciśnienia tłoczonego powietrza. Segment sterująco-pomiarowy umożliwia sterowanie stanowiskiem oraz obserwację większości parametrów, których znajomość konieczna jest w trakcie badań. Składa się z układu kontrolnego, układu sterującego i układu pomiarowego.
Stanowisko umożliwia przeprowadzenie następujących pomiarów i ocen:
- wydatku sprężarki,
- szczelności sprężarki,
- szczelności zaworu tłocznego,
- przepływu oleju przez łożyska,
- zaolejenia powietrza tłoczonego,
- hałaśliwości pracy sprężarki.

W ostatnich latach nastąpił znaczny postęp w konstrukcji urządzeń do badania układów hamulcowych pojazdów samochodowych. W szczególności dotyczy to nowej generacji urządzeń rolkowych, uniwersalnych i do badania samochodów ciężarowych, najnowszych rozwiązań przyrządów do badania opóźnienia hamowania i kontroli układów przeciwblokujących oraz skomputeryzowanych stanowisk do badania powietrznych zespołów hamulcowych. Usprawnienie procesu pomiarowego nastąpiło przez: skrócenie czasu diagnozowania, szybką identyfikację i lokalizację uszkodzeń, połączenie w jednym cyklu diagnozowania instalacji powietrznych z pomiarem sił hamowania poszczególnych osi pojazdu oraz umożliwienie pomiarów przy dowolnych stanach obciążenia (w granicach dopuszczalnej ładowności). Można również zauważyć, że poglądy dotyczące badania skuteczności hamowania pojazdów są w wielu krajach zróżnicowane.

1.2. Uniwersalne stanowiska do badań zespołów powietrznych
Stanowiska uniwersalne do badania zespołów powietrznych układów hamulcowych opisano na przykładzie stosowanych w kraju urządzeń AB-692 i AB-772 opracowanych przez Przemysłowy Instytut Motoryzacji.

[center] [gallery][/gallery] [gallery][/gallery] [gallery][/gallery] [gallery][/gallery] [gallery][/gallery] [gallery][/gallery] [gallery][/gallery] [gallery][/gallery] [gallery][/gallery] [gallery][/gallery] [/center]

Stanowisko AB-692
Urządzenie AB-692 jest uniwersalnym stanowiskiem do badań zespołów powietrznych instalacji pojazdów mechanicznych, zwłaszcza do diagnozowania, regulacji i kontroli zespołów hamulcowych autobusów, pojazdów ciężarowych, przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych. Konstrukcja stanowiska oparta jest w całości na elementach wytwarzanych w kraju i w zasadzie umożliwia przeprowadzenie pełnego diagnozowania oraz regulacji wszystkich (z wyjątkiem sprężarek) zespołów powietrznych. Urządzenie AB-692 przedstawiono na rys. 1. Stanowisko umożliwia przeprowadzenie badań funkcjonalnych zespołów. Zgodnie z warunkami technicznymi są to z reguły: szczelność, czułość działania, stopniowalność i charakterystyki statyczne.

Stanowisko AB-692 składa się z niżej podanych zasadniczych układów:
- powietrznego układu pomiarowo-badawczego (manometry, przyłącza wyjściowe dolne i górne, zbiorniki powietrza z ręcznymi odwadniaczami oraz zbiorniki pomiarowe),
- mechanicznego układu sterującego,
- elektrycznego układu kontrolnego,
- bazy mocująco-ustalającej zespołów badanych lub dodatkowego oprzyrządowania do ich mocowania,
- wyposażenia podstawowego (przewody, łączniki, uszczelki) i dodatkowego (np. wspornik mocujący).

Schemat układu pomiarowego stanowiska AB-692 zamieszczono na rys. 2. Stanowisko należy podłączyć do sieci sprężonego powietrza lub do indywidualnego agregatu sprężarkowego. Maksymalne ciśnienie zasilania powinno wynosić 1,2 MPa. Przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia zabezpiecza zawór bezpieczeństwa, za którym znajduje się filtr przewodowy i zawór zwrotny. Zawór bezpieczeństwa umieszczony jest również przy przyłączu L. Dalej następuje rozgałęzienie instalacji i jej podział na część niskociśnieniową (ciśnienie ustalane przez regulator D) i wysokociśnieniową. ZD1 i ZD2 to zawory dokładnej regulacji pozwalające na precyzyjne ustawienie ciśnienia powietrza na wymaganą wartość. Stanowisko jest wyposażone w dwa zbiorniki główne o pojemności 20 dm3 z zaworami odwadniającymi oraz cztery zbiorniki pomiarowe o pojemności 1 dm3. W układ włączone są także zawory odcinające. Niektóre z nich mają wymienne dysze. Stanowisko jest także przystosowane do badań zaworów elektromagnetycznych i czujników ciśnienia, czemu służy instalacja elektryczna prądu stałego (12 i 24 V). Wartości ciśnień w różnych punktach układu odczytuje się z siedmiu manometrów. Badane zespoły instaluje się na stanowisku w sposób odpowiadający ich usytuowaniu w pojeździe za pośrednictwem baz...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet