W obliczu zmian w branży badań technicznych

Patronat ITS nad stacjami kontroli pojazdów. Nieograniczona pomoc specjalistów, reklama w Internecie, wsparcie logistyczne i merytoryczne, rabat na szkolenia – to tylko niektóre z korzyści, które uzyskują stacje kontroli pojazdów objęte Patronatem ITS. Stowarzyszenie to skupia obecnie przeszło 450 podmiotów z całej Polski. Jakie warunki trzeba spełnić, aby dołączyć do ich grona?

Wystarczy opłata abonamentowa, w którą wliczone są wymienione na wstępie beneficja. Jak zapewnia kierownictwo, duży wpływ na dalszy rozwój oferty mają również zrzeszeni.
[center] [gallery][/gallery] [gallery][/gallery] [gallery][/gallery] [gallery][/gallery] [/center]
W odpowiedzi na zmiany
Patronat ITS to jednak nie tyle sieć stacji diagnostycznych, co swoisty stacji tych ambasador – ich przedstawiciel, a zarazem podmiot, który ma realny wpływ na kształt rynku badań technicznych w naszym kraju. Po reformie administracyjnej dostęp do podstawowych aktów prawnych, przepisów wykonawczych czy danych homologacyjnych pojazdów był utrudniony. Mnożyły się całkowicie sprzeczne interpretacje tych samych przepisów, a konflikty pomiędzy wydziałami komunikacji a stacjami kontroli pojazdów nieustannie narastały. Konieczne stało się uporządkowanie sytuacji, co też postawił sobie za cel Instytut Transportu Samochodowego. Historia Patronatu sięga roku 1998, kiedy to ITS zorganizował w Serocku konferencję „Badania techniczne pojazdów w świetle obowiązujących przepisów”, podczas której środowisko osób współpracujących ze stacjami kontroli pojazdów oraz diagnostów zasygnalizowało konieczność stworzenia silnej, niezależnej, a co najważniejsze polskiej organizacji w obliczu planowanego przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
- W odpowiedzi na sugestie podjęta została inicjatywa na rzecz stworzenia grupy lobbingowej, która miałaby wpływ na proces tworzenia nowych przepisów, a która nazwana została Patronatem ITS – tłumaczy dr inż. Wojciech Jarosiński, kierownik pracowni technicznego doradztwa SKP. - Dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, że owocem naszej współpracy z patronackimi stacjami kontroli pojazdów są niemal w pełni ujednolicone przepisy z aktami prawnymi obowiązującymi w UE.

Propozycje zmian w zakresie badań kontrolnych pojazdów
- Wprowadzenie obowiązku badań przydatności do...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet