Podstawowa stacja kontroli pojazdów

– warto wiedzieć. Stacje kontroli pojazdów są działalnością często towarzyszącą innej aktywności związanej z serwisowaniem samochodów. Jednak zainteresowanie nią wzrosło po nowelizacji prawa o ruchu drogowym obowiązującej od 22 września 2009 r. Rozszerzyła ona bowiem działalność podstawowych stacji kontroli pojazdów.

Są dwa typy stacji kontroli pojazdów – okręgowe i podstawowe. Różni je zakres badań, jakie przeprowadzają. Podstawowe mogą kontrolować wszystkie pojazdy, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony i obecnie poddają je pełnemu zakresowi badań. Mogą już np. sprawdzić stan techniczny samochodu zasilanego gazem czy skierowanego na powtórne badanie techniczne. Stacje okręgowe badają natomiast wszystkie pojazdy, bez względu na ich masę i gabaryty. Muszą więc być przystosowane zarówno do kontroli motocykli, jak i autobusów oraz ciężarówek. Przed nowelizacją podstawowe stacje miały mniejszy zakres działania. Mogły one wykonywać jedynie okresowe badanie techniczne aut – sprawdzać zgodność parametrów mechanicznych samochodu z normami. Nie mogły natomiast przeprowadzać badania technicznego np. samochodu napędzanego gazem. Robiły to okręgowe stacje oraz podstawowe o rozszerzonym profilu działalności. Tych ostatnich nie było wiele. Był to skutek ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która weszła w życie w 2004 roku i zmieniła również przepisy prawa o ruchu drogowym, zawężając zakres badań wykonywanych przez stacje podstawowe do badań okresowych. Te, które wcześniej miały rozszerzony profil, zachowały swoje uprawnienia. Nowe firmy, mogły już tylko wykonywać podstawowy zakres badań. Przedsiębiorcy byli więc skazani na tworzenie stacji podstawowych albo okręgowych, co wiązało się ze znacznie wyższymi kosztami. Rozszerzenie działalności podstawowych stacji kontroli pojazdów z 22 września 2009 r. zwiększyło zainteresowanie potencjalnych inwestorów tą formą działalności. Jednak nie każdy może się tym zająć. Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Nie może się toczyć przeciw niemu postępowanie, np. likwidacyjne. Osoba zainteresowana otwarciem takiej stacji nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo korupcyjne lub fałszerstwo.
[center]...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet