Ekologia w warsztacie

– temat na czasie. Praktycznie każdy funkcjonujący obecnie warsztat samochodowy bez odpowiednio opracowanego i wdrożonego w życie programu ekologicznego byłby ogromnym zagrożeniem dla otaczającego go środowiska naturalnego. Niezależnie bowiem od skali i rodzaju prowadzonej działalności wytwarza różnego rodzaju odpady, które ze względu na zagrożenie ekologiczne wymagają odpowiedniego zagospodarowania, zgodnego z przepisami prawa w tym zakresie.

Powstające w warsztatach samochodowych wszelkiego rodzaju odpady przemysłowe bez odpowiedniego postępowania z nimi mogą spowodować w ich bezpośrednim sąsiedztwie bardzo poważne, długotrwałe zagrożenia dla środowiska naturalnego. Ilości wytwarzanych w poszczególnych warsztatach odpadów przemysłowych nie są zbyt wielkie, lecz ogromna ilość funkcjonujących tego typu obiektów wymusza odpowiednie podejście do tego problemu.

Każdy warsztat samochodowy jest źródłem powstawania w trakcie normalnego funkcjonowania szkodliwych substancji i miejscem wytwarzania różnego rodzaju odpadów przemysłowych, które bez odpowiedniego programu segregacji i przechowywania oraz przekazywania do utylizacji są ogromnym zagrożeniem dla otoczenia. Dotyczy to zarówno substancji gazowych (emisji spalin, środków chemicznych używanych w procesie obsługowo-naprawczym, pyłów będących efektem końcowym prowadzonych zabiegów technologiczno- -naprawczych), ciekłych (ścieków powstających w procesach naprawczych oraz przy myciu pojazdów i ich podzespołów) oraz odpadów (zarówno stałych, jak i ciekłych), które w warsztacie samochodowym są największym zagrożeniem dla środowiska naturalnego.

Do odpadów ciekłych zaliczyć trzeba wszystkie zużyte i wymienione...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet