Artykuły » 09/2012 » Prawo » Prawnik radzi...

Prawnik radzi...

Jeden z pracodawców zwrócił się z pytaniem o zmiany, jakie nastąpiły w wydawaniu świadectw pracy w zakładzie?

[img_full]7148|7560|mgr Robert Gorczyca, prawnik, starszy państwowy inspektor pracy|right[/img_full]Jeden z pracodawców zwrócił się z pytaniem o zmiany, jakie nastąpiły w wydawaniu świadectw pracy w zakładzie?
W ubiegłym roku wydane zostały przepisy zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania. Zmiany w rozporządzeniu były konieczne ze względu na nowe regulacje w zakresie wydawania świadectw pracy po terminowych umowach o pracę wprowadzone do Kodeksu pracy od 21 marca 2011 r. (zmiana art. 97 § 11 k.p. i nowe § 12 i 13 w tym artykule). Wszystkie zmiany w rozporządzeniu mają charakter porządkowy. W obecnym stanie prawnym terminy wydawania świadectw pracy po terminowych umowach o pracę określone są bezpośrednio w Kodeksie pracy (art. 97 § 12 i 13 k.p.). Z tego powodu regulacja w rozporządzeniu w tym zakresie jest po zmianach ograniczona do określenia terminu na wydanie świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy nawiązanego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Z art. 97 § 1 k.p. wynika tylko, że w takim przypadku pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy niezwłocznie. Jako że pojęcie to jest nieostre, w rozporządzeniu utrzymane zostało doprecyzowanie, że w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet