Legalna lakiernia (cz. 3)

W celu zdefiniowania sformułowania „legalna lakiernia” przyjmijmy, że stajemy przed decyzją organizacji własnej lakierni. Chcemy to zrobić zgodnie z obowiązującym przepisami, a nawet nie mamy innego wyjścia, bo inwestycja objęta będzie wsparciem środkami finansowymi z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

Zakład będzie kontrolowany nie tylko przez PIP, SANEPID, WIOŚ, PNB i PSP, ale także przez urzędników sprawdzających przez co najmniej pięć lat, jak wykorzystywane są urządzenia objęte „dotacją unijną”. W tym przypadku, poza mandatami i groźbami zamknięcia lakierni, inwestorowi grozi również konieczność zwrotu otrzymanej dotacji. Gdy już wiemy, że nie ma tu miejsca na jakiekolwiek naruszanie obowiązujących przepisów prawa, możemy skoncentrować się na formalnych wymaganiach stawianych organizowanej lakierni. Zasadniczo podzielić je można na trzy części.

1. Wymogi dotyczące budynku i jego lokalizacji w zakresie przepisów szeroko rozumianego prawa budowlanego.
Obiekt z lakiernią może być zlokalizowany tylko na takim terenie, który zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczony jest pod budowę obiektów usługowych lub produkcyjnych i to najlepiej bez ograniczeń. Zapis o zakazie budowy obiektów, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko, nie wyklucza jeszcze możliwości stworzeniu lakierni, ale może do tego prowadzić. Nie wyklucza on tego z góry, ponieważ wiele lakierni może być zorganizowanych w oparciu o decyzję środowiskową wydaną na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia, nie zaś raportu o oddziaływaniu obiektu na środowisko. Zakaz budowy wskazany w MPZPT dotyczy tylko takich obiektów, które od razu wymagają opracowania raportu i wystąpienia na jego podstawie o wydanie decyzji środowiskowej.
W przypadku rozpatrywania zapisów MPZPT zdarza się, że zakaz formowania takich obiektów jak lakiernia wydany jest dla działki, na której taka lakiernia już się znajduje. W takim przypadku, gdy działa ona legalnie, nikt nie będzie jej likwidował. Jednak jej rozbudowa i powiększenie nie jest już możliwe, nawet jeśli strefa wydaje się komuś bardziej przemysłowa niż mieszkaniowa. Taka sytuacja zdarza się bardzo często, dlatego przed inwestycją w nową lakiernię (lub rozbudową już posiadanej) konieczne jest przeanalizowanie uchwały wydanej przez gminę. Gdy plan pozwala nam na organizację lub budowę lakierni w wybranej lokalizacji, żadne protesty sąsiadów czy organizacji społecznych nie są w stanie jej zatrzymać. Mogą one znacznie opóźnić i podrożyć jej powstanie, ale zgodnie z prawem nie są w stanie jej wykluczyć. Nie bez zmiany zapisów uchwalonego planu. Sama lokalizacja lakierni na działce jest kwestią indywidualnych uwarunkowań. Najlepiej, gdy uda się to minimum 4 metry od każdej...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet