60 lat Instytutu Transportu Samochodowego

Instytut Transportu Samochodowego obchodzi w tym roku 60-lecie swojego istnienia. O początkach działalności Instytutu, o jego misji, osiągnięciach i planach na przyszłość rozmawiamy z dr. inż. Andrzejem Wojciechowskim, dyrektorem ITS.

[img_full]10884|16620|Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego, dr inż. Andrzej Wojciechowski.|right[/img_full] - Początki ITS – w jakich okolicznościach i w jakim celu powstał?
Początki działalności Instytutu Transportu Samochodowego, patrząc na powojenną rzeczywistość, były dość, można powiedzieć, specyficzne. W czasie II wojny światowej przepadł cały krajowy, motoryzacyjny dorobek konstrukcyjny z lat 20. i 30. Zniszczeniu uległy wszystkie wykonane polskie prototypy pojazdów, a kraj ogołocono z urządzeń w zakładach motoryzacyjnych. Pomimo niedogodności i powszechnego niedostatku społeczeństwo i gospodarka polska wykazywały swoisty „głód motoryzacyjny”. Z ogromnym zapałem przystąpiono niezwłocznie do odbudowy polskiego przemysłu motoryzacyjnego.
Początkowo odbudowa miała charakter żywiołowy, bez jakiejkolwiek dalszej perspektywy. Dopiero wraz z nadejściem lat 50. podjęto pierwsze próby budowy polskich konstrukcji samochodowych. Wtedy też wybudowano Fabrykę Samochodów Osobowych na Żeraniu.
W zaistniałych warunkach, na podstawie uchwały nr 593 Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1952 r., rozpoczął działalność Instytut Transportu Samochodowego (ITS) w Warszawie. Docelowo Instytut, jako samodzielny ośrodek pracy naukowo-badawczej, miał się zajmować badaniami dotyczącymi szeroko rozumianego transportu samochodowego, w tym m.in. podstawowymi zasadami używania samochodów oraz ekonomicznego wykorzystania już istniejącego i planowanego w przyszłości taboru samochodowego.
Podstawy dla działalności Instytutu stworzyło w pierwszym okresie, istniejące od 1949 r., Biuro Konstrukcyjne Naprawy Samochodów (BKNS), które skupiało wielu specjalistów z zakresu transportu i eksploatacji samochodów. Ci specjaliści niemal w całości stali się kadrą Instytutu Transportu Samochodowego. Z racji powojennego niedoboru młodych pracowników inżynieryjno-technicznych i fachowców było to poważne wzmocnienie kadrowe dopiero raczkującego Instytutu. Z czasem ITS mógł się pochwalić personelem odpowiednio wykształconym i wyszkolonym „pod własnym dachem”.

- Jaka jest misja Instytutu?
Niezmiennie przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie, koordynacja i upowszechnienie badań naukowych oraz prac rozwojowych z zakresu transportu samochodowego, a także wypracowywanie nowych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych w dziedzinach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego czy ochroną środowiska. Słowem, stymulujemy rynek transportowy dzięki wiedzy i edukacji, skupiając się na końcowych użytkownikach i wykonując tym samym zadania szczególnie ważne dla osiągnięcia celów polityki społeczno-gospodarczej państwa.

- Jakie momenty w historii Instytutu wymieniłby Pan jako najważniejsze?
Patrząc z perspektywy czasu i uwzględniając wydarzenie powołania ITS do życia, najważniejsze wydaje się tegoroczne 60-lecie istnienia jako namacalny dowód wagi i roli ITS w strukturach naukowych. Warto także wspomnieć, że ważnym rozdziałem w historii naszego Instytut był okres końca lat 80. Wraz z całym krajem ITS wszedł w wir głębokich przemian społecznych i gospodarczych. Wprowadzenie w Polsce gospodarki wolnorynkowej wymusiło na Instytucie podejmowanie nowych wyzwań służących pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych dla dalszej działalności. Instytut nawiązał współpracę z przedsiębiorstwami transportowymi, oferując im interesujące projekty wraz z ich praktycznym wdrożeniem.
Kolejnym kluczowym etapem dla Instytutu był burzliwy okres lat 90., z których gospodarka Polski wyszła całkowicie odmieniona. Instytut dostosował profil swojej działalności do nowych warunków ekonomiczno-społecznych,...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet