Artykuły » 05/2012 » Części » Cewki zapłonowe

Cewki zapłonowe

– diagnostyka i usuwanie usterek. Analizując statystyki prowadzone przez serwisy samochodowe lub organizacje pomocy drogowej, można dojść do wniosku, że usterki układu zapłonowego są dość częstą przyczyną nieprawidłowej pracy lub całkowitego unieruchomienia pojazdu. Mimo powszechnego występowania diagnozowanie usterek w tych układach jest dość trudne i może stwarzać mechanikom wiele problemów.

Awarie układów zapłonowych możemy podzielić na dwie grupy. Pierwsza obejmuje sytuacje, gdy nastąpił całkowity zanik iskry, natomiast druga wszelkie nieprawidłowości związane z okresowym „wypadaniem” zapłonów czy utrudnionym rozruchem. Jak pokazuje praktyka, największe trudności w diagnozowaniu stwarza druga grupa usterek. Układ zapłonowy składa się z kilku połączonych ze sobą elementów, a jego „sercem” jest cewka. Zadaniem cewki jest wytworzenie i zmagazynowanie energii umożliwiającej przeskok iskry i zapłon mieszanki. Przystępując do diagnostyki układu zapłonowego, powinniśmy posiadać dokumentację w postaci schematu elektrycznego oraz podstawowych danych (np. oporność uzwojeń cewki). Niezbędne jest też odpowiednie wyposażenie warsztatowe. Podstawowe narzędzia to oscyloskop, miernik uniwersalny oraz w niektórych przypadkach skaner diagnostyczny. Wspomniane wcześniej trudności w diagnozowaniu usterek wiążą się z brakiem umiejętności lub niechęcią ze strony mechaników w posługiwaniu się oscyloskopem.

Podstawowe czynności, jakie powinniśmy wykonać podczas sprawdzania układu zapłonowego, to pomiar rezystancji uzwojeń (pierwotnego i wtórnego) cewki oraz sprawdzenie oscyloskopem przebiegów napięciowych na obu tych uzwojeniach. Rezystancja uzwojenia pierwotnego może wynosić kilka omów (starsze rozwiązania) lub poniżej jednego oma w nowszych samochodach. Odpowiednio rezystancje uzwojenia wtórnego mogą wynosić od 800 Ω do...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet