Artykuły » 05/2012 » Prawo » Prawnik radzi...

Prawnik radzi...

Jeden z Czytelników zwrócił się do nas z pytaniem o tzw. urlop ojcowski w 2012 r.

[img_full]7148|7560|mgr Robert Gorczyca, prawnik, starszy państwowy inspektor pracy|right[/img_full]Przepisami ustawy z 6 grudnia 2008 r. wprowadzono do kodeksu pracy urlop ojcowski. Pierwotnie z urlopu ojcowskiego skorzystać mógł pracownik-ojciec wychowujący dziecko, nie później jednak niż do ukończenia przez nie 12 miesiąca życia. Po roku praktycznego funkcjonowania przepisów kodeksu pracy o urlopie ojcowskim określono dodatkowo przedział czasowy, w którym z urlopu tego skorzystać może pracownik-ojciec, który przysposobił dziecko starsze, tj. powyżej 1 roku życia. Począwszy od 1 stycznia 2011 r., pracownik-ojciec adopcyjny dziecka ma więc możliwość skorzystania z takiego urlopu do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia. Wymiar urlopu ojcowskiego w 2011 r. wynosił 1 tydzień, natomiast od 1 stycznia 2012 r. są to 2 tygodnie. Warto przypomnieć, że 1 tydzień urlopu ojcowskiego odpowiada 7 dniom kalendarzowym. Od 1 stycznia 2012 r. wymiar urlopu ojcowskiego, niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie lub jednocześnie przysposobionych, będzie wynosić 2 tygodnie.

Kontrowersje odnośnie sposobu udzielania urlopu ojcowskiego budzi regulacja kodeksu pracy, która sztywno określa wymiar tego urlopu jako 2 tygodnie (a nie do 2 tygodni). Nie istnieją bowiem żadne przepisy, takie jak np. przy dodatkowym urlopie...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet