Jaka jest kondycja branży?

– raport Deloitte Polska. W lutym br. firma Deloitte Polska po raz kolejny zaprezentowała coroczny już raport mający na celu ukazanie nastrojów panujących wśród rodzimych producentów sektora motoryzacyjnego. Przepytano 80 włodarzy różnych firm – większych i mniejszych. Szczegółowe pytania i konkretne odpowiedzi pozwoliły nie tylko zobrazować aktualną rzeczywistość w nastrojach producentów, ale również ukazać, jakie są ich zapatrywania na przyszłość.

Nastroje lepsze, ale niepewne
Z przeprowadzonych wywiadów z przedstawicielami sektora wynika, że ubiegły rok był dla nich pomyślny pod względem rozwoju prowadzonej działalności. Ponad 70% respondentów potwierdziło, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy skala ich aktywności zwiększyła się. Niemal co trzeci z badanych wskazał, że zwiększenie to miało znaczący charakter. Co więcej, nikt nie sygnalizował, że dokonał w tym czasie znaczącego ograniczenia prowadzonej działalności, podczas gdy w 2010 r. 5% ankietowanych przyznało się do tego. Umiarkowany optymizm nie opuszcza też przedsiębiorców, gdy zostali oni zapytani o perspektywy zwiększenia rynków zbytu i wielkości sprzedaży w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Niemal 60% respondentów przewiduje, że rynki sprzedaży będą się rozwijać, a przychody wzrosną.

- Ocena ostatnich 12 miesięcy w oczach przedsiębiorców jest pozytywna – mówi Tomasz Pałka, menedżer Deloitte. - Źródeł optymizmu można upatrywać we wzroście zamówień na rynkach europejskich i ogólnej kondycji światowej gospodarki. Przewidywania dotyczące warunków prowadzenia działalności na początku bieżącego roku pozostają optymistyczne, jednak w dłuższej perspektywie widać niepewność przedsiębiorców co do rozwoju sytuacji na światowych rynkach, szczególnie w związku z wahaniami nastrojów w strefie euro. Konsekwencją tego pozostaje...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet