Certus świętował w Tychach

Na pewno jakość i bezpieczeństwo napraw podnosi się z chwilą wyposażenia warsztatu samochodowego w linię diagnostyczną. Linia diagnostyczna wpływa też na poprawę wiarygodności i prestiżu firmy. Firma TECH­CAR oddała właśnie w Tychach taki na wskroś nowoczesny kompleks motoryzacyjny, gdzie klient na miejscu ma nawet rzeczoznawców samochodowych. Czy to zapowiedź kolejnych? Całkiem możliwe, bo też znajdująca się tu Sta­cja Kon­troli Po­jaz­dów wcho­dzi w skład ogól­no­pol­skiej sieci Cer­tus Dia­gno­stic, której opiekunem jest firma WSOP. Tu też swą premierą miała najnowsza linia diagnostyczna CERTUS Race Line EVO2.

Firma WSOP za­prosiła nas na uroczyste otwarcie pierw­szego w Ty­chach tak do­sko­nale wy­po­sa­żo­nego i ofe­ru­jącego sze­roką gamą usług kom­pleksu mo­to­ry­za­cyj­nego. W jego skład wcho­dzi wspomniana sta­cja kon­troli po­jaz­dów i biuro rze­czo­znaw­ców, oczywiście warsztat samochodowy; jest też myj­nia bez­do­ty­kowa i myj­nia ręczna. Oka­zały pod wzglę­dem ar­chi­tek­to­nicz­nym bu­dy­nek przy­ciąga wzrok prze­chod­niów i kie­row­ców. Uwagę zwraca ciekawa aranżacja w sumie niedużej działki o powierzchni 3,5 tys. m2, na której posadowiono obiekt o powierzchni 480 m2.


- Przeciętny kierowca zwykł kojarzyć wizytę na stacji kontroli pojazdów ze stresem i raczej mało przyjemną czynnością. Chcemy to zmienić. Niby drobiazg, ale tak jak sieć sklepów IKEA, tak my zapraszamy zmotoryzowanych rodziców razem z pociechami. Stworzyliśmy nawet kącik z zabawkami dla dzieci – wyjawił co ciekawsze pomysły obliczone na przyjazny wizerunek obiektu, który łączy liczne funkcje dla zmotoryzowanych Marcin Mielniczek, współwłaściciel TECH­CAR w Tychach. - Od wbicia pierwszej...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet