Artykuły » 11/2011 » Prawo » Porady prawne

Porady prawne

Czy emerytom i rencistom można zmniejszyć korzystanie i pomoc z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z zakładu pracy, od którego przeszli na rentę lub emeryturę?

[img_full]7148|7560|mgr Robert Gorczyca, prawnik, starszy państwowy inspektor pracy|right[/img_full]Zmniejszenie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zfśs) dla emerytów zakładu pracy byłoby niezgodnym z przepisami ograniczeniem możliwości korzystania z funduszu socjalnego u pracodawcy, u którego przeszli na emeryturę. Również zmniejszenie grupy osób uznanych za członków rodziny emeryta w stosunku do rodziny pracownika nie jest możliwe w świetle obowiązującego prawa. Do korzystania z zfśs są uprawnieni pracownicy danego zakładu pracy i ich rodziny oraz emeryci i renciści oraz byli pracownicy zakładu pracy wraz z członkami ich rodzin. Możliwość korzystania ze środków zfśs może zostać przyznana w regulaminie gospodarowania funduszem także innym osobom. Wskazane dwie grupy osób są uprawnione do korzystania z zfśs z mocy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. W korzystaniu z funduszu socjalnego tworzonym w firmie żadna z tych osób nie może zostać wyłączona spod pojęcia osoby uprawnionej, nawet jeśli wyrażą na to zgodę związki zawodowe lub przedstawiciele pracowników. W odniesieniu do emerytów i rencistów zakładu pracy mówimy o osobach, które przeszły na któreś z tych świadczeń w danym zakładzie pracy. W przypadku, gdy osoba mająca prawo do emerytury lub renty pozostaje w stosunku pracy, świadczenia z zfśs przysługują jej na zasadach dotyczących pracowników firmy. Skoro emeryt jest osobą uprawnioną do korzystania z zfśs z mocy przepisów, nie tylko nie można wyłączyć tego uprawnienia, ale także nie można go ograniczyć. W regulaminie powinien być więc przyjęty taki sam jak dla pracowników zarówno katalog świadczeń, jak i kryteria ich...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet