Problemy z rozrusznikiem

– wskazówki firmy DENSO. Niewielkie błędy podczas montażu lub wymiany rozrusznika bądź alternatora mogą doprowadzić do unieruchomienia całego silnika. W pierwszym, z dwóch specjalnych wywiadów, Brian Veen, menedżer produktu odpowiedzialny za ofertę rozruszników i alternatorów dla rynku wtórnego w Europie, w firmie DENSO – jednym z największych na świecie producentów i innowatorów oryginalnego wyposażenia w zakresie rozruszników i alternatorów – wyjaśnia, jak rozpoznać i rozwiązywać powszechnie występujące problemy z rozrusznikami.

Wadliwe funkcjonowanie rozrusznika może przejawiać się na wiele różnych sposobów. Może on obracać się, nie powodując jednak obrotu wału korbowego silnika, lub może obracać się zbyt wolno. Może również powodować nieprawidłowe odgłosy, które wymagają zbadania, lub w końcu, może nie obracać się w ogóle, któremu to objawowi może towarzyszyć głośna lub cicha praca przełącznika magnetycznego. Poniższe scenariusze pomogą zdiagnozować problem z obwodem rozrusznika, ocenić możliwe przyczyny i podjąć właściwe działania. Zawsze jednak w zakresie konkretnych informacji dotyczących procedur diagnostycznych układu rozruchowego i zasad bezpieczeństwa dla danego pojazdu należy korzystać z instrukcji obsługi producenta pojazdu.

Czy rozrusznik obraca wał silnika zbyt wolno?
Upewnij się, czy akumulator jest całkowicie naładowany (12,6 V) oraz czy przewody akumulatora i zaciski są w dobrym stanie.
Zbyt duży kąt wyprzedzenia zapłonu będzie generował siły spalania przeciwdziałające obrotom silnika. Siły te będą przenoszone na rozrusznik podczas wzbudzania rozrusznika, zmniejszając jego wydajność. Nadmierna lepkość oleju, zwłaszcza w zimnych warunkach pogodowych, silnie oddziałujących na ten parametr oleju, spowoduje zmniejszenie zdolności silnika do obracania. Ten wzrost oporu silnika będzie przenoszony na rozrusznik podczas wzbudzania, zmniejszając jego wydajność. Modyfikacje silnika zmieniają charakterystyki jego pracy. Jeżeli wprowadzane zostają zmiany, istnieje możliwość pojawienia się dodatkowych sił przeciwdziałających pracy rozrusznika. Rozrusznik powinien zostać wymieniony na taki, który odpowiada nowym charakterystykom pracy silnika. Inną przyczyną może być luźny zestyk przełącznika magnetycznego lub alternatywnie może występować usterka montażowa silnika (np. brak warstwy, zużycie szczotki) lub silnik może być uszkodzony. 

Czy rozrusznik nie kręci wałem korbowym silnika?
Rozrusznik jest zaprojektowany tak, aby wykonywał określoną liczbę obrotów na minutę (obr...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet